В периода ноември-декември 2021 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Сова 5“ АД беше реализирано проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (5-7 клас) в град Пазарджик. Проучването обхвана 1021 ученици (45 паралелки) от 8 училища на територията на града.

Основни резултати по отношение на употребата на наркотици:

1,8% от учениците в прогимназиален курс на обучение в град Пазарджик посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество, като 22,2% от тях за последно са го правили през последните 30 дни преди проучването, а 77,8% – през последните 12 месеца, но не през последните 30 дни. Учениците отбелязват, че са употребявали най-вече марихуана, а също и амфетамини и кокаин.

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често са посочили „от скука, за разнообразие“ (50,0% от употребилите), „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (38,9%), „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ (33,3%), „за да бъдат приети от другите (групата, компанията)“, „защото са се чувствали самотни“ (по 27,8%).

За 33,3% от употребявалите наркотици тази употреба е започнала на 11 години, за 22,2% – това се е случило на 12, а за 11,1% на 13 години. Едно дете е започнало употребата на наркотици на 10 години. Девет от десет ученика смятат, че в бъдеще няма вероятност да употребява наркотици. Само 2,7% от учениците оценяват вероятността да употребяват наркотици в бъдеще като голяма, а 9,8% – като не голяма.

През последните 12 месеца преди провеждане на проучването 3,6% са присъствали на купон, на който са се употребявали наркотици. На 5,5% от учениците са им предлагали наркотици през последната година, като те по-често се снабдяват с тях от дилър, отколкото от приятел или съученик.

Над половината от учениците (57.2%) от 5-7 клас в град Пазарджик твърдят, че знаят за последствията от употребата на наркотици, като източник на такава информация най-често са родителите (при 34,2%), филмите (25,2%), учителите и педагогическите съветници (19,7%), предаванията по телевизията (18,2%) и интернет (17,6%). Само 3,4% отбелязват като източник на информация за наркотиците специализирани лекции и обучения.

91,7% от учениците смятат, че има голям риск за хората, които употребяват наркотици. Според всеки четвърти ученик е достатъчна няколкократна употреба на наркотици, за да се привикне към тях. 13,7% са на мнение, че привикването зависи от наркотиците, които се използват. Само 2,3% смятат, че употребата на наркотични вещества не води до привикване.

Според учениците най-силен фактор за отказване от употребата на наркотици има силната воля на употребяващия, а в по-малка степен лечението, на което може да бъде подложен и подкрепата от близките. Малко над 1/4 от учениците са на мнение, че човек може да откаже наркотиците, но това би било много трудно. 6,3% смятат, че ако някой е започнал да употребява наркотици, то той не може да се откаже от тях.

76,2% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за страната ни, за 66,6% е проблем за град Пазарджик, а за 66,5% е проблем за училището, в което учат.

Подробен анализ от проучването