В периода май-юни 2019 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „ЕСТАТ“ ООД беше реализирано проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (V-VII клас) в град Бургас. Проучването обхвана 1424 ученици от 7 училища на територията на града.

Основни резултати по отношение на употребата на наркотици:

1,5% от учениците в прогимназиален курс на обучение в град Бургас посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество. Най-често първата употреба е била на 13 години. Според 12,5% в бъдеще има вероятност да употребяват наркотици, като 1,8% определят вероятността като голяма.

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често посочват „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“, „от любопитство, да опитат нещо непознато“, „от скука, за разнообразие“, „за да бъдат приети от другите (групата, компанията)“ „за да се почувстват един от различните“, „защото е модерно“.

През последните 12 месеца преди провеждане на проучването 3,4% са присъствали на купон, на който са се употребявали наркотици. На 6,8% от учениците са им предлагали наркотици през последната година, като те предимно се снабдяват с тях от дилър, а също и от приятел, съученик.

84,1% от учениците смятат, че има голям риск за хората, които употребяват наркотици. За всеки пети ученик е достатъчна няколкократна употреба на наркотици, за да се привикне към тях. 14,2% са на мнение, че привикването зависи от наркотиците, които се използват. Само 1,0% смятат, че употребата на наркотични вещества не води до привикване.

Според учениците най-силен фактор за отказване от употребата на наркотици има силната воля на употребяващия, а в по-малка степен лечението, на което може да бъде подложен и подкрепата от близките. Всеки трети ученик е на мнение, че човек може да откаже наркотиците, но това би било много трудно.

70,9% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за страната ни, за 61,3% е проблем за град Бургас, а за 51,9% е проблем за училището, в което учат.

Подробен анализ от проучването