В периода ноември-декември 2021 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Сова 5“ АД беше реализирано проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (5-7 клас) в град Видин. Проучването обхвана 1028 ученици (61 паралелки) от 9 училища на територията на града. Едно училище беше добавено от град Белоградчик, поради малкия брой на всички ученици от 5 до 7 клас във Видин.

Основни резултати по отношение на употребата на наркотици:

0,9% от учениците в прогимназиален курс на обучение във Видин посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество, като 22,2% от тях за последно са го правили през последните 30 дни преди проучването, а 77,8% – през последните 12 месеца, но не през последните 30 дни. Учениците отбелязват, че са употребявали най-вече марихуана, а също и амфетамини и екстази.

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често са посочили „от скука, за разнообразие“ (66,7%), „за да бъдат приети от другите (групата, компанията)“ и „защото е модерно“ (55,6%), „от любопитство, да опитат нещо непознато“ и „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ (по 44,4%).

За по 1/3 от употребявалите наркотици тази употреба е започнала на 11, 12 и 13 години. Девет от десет ученика смятат, че в бъдеще няма вероятност да употребява наркотици. Само 1,7% от учениците оценяват вероятността да употребяват наркотици в бъдеще като голяма, а 6,5% – като не голяма.

През последните 12 месеца преди провеждане на проучването 0,8% са присъствали на купон, на който са се употребявали наркотици. На 1,3% от учениците са им предлагали наркотици през последната година, като тези, които употребяват се снабдяват с тях от приятел, съученик или от дилър.

Близо 3/4 от учениците от 5-7 клас твърдят, че знаят за последствията от употребата на наркотици, като източник на такава информация най-често са родителите (при 48,8%), учителите и педагогическите съветници (35,3%), филмите (31,5%), предаванията по телевизията (25,2%) и интернет (23,4%). Само 9,7% отбелязват като източник на информация за наркотиците специализирани лекции и обучения.

94,3% от учениците смятат, че има голям риск за хората, които употребяват наркотици. Според всеки трети ученик е достатъчна няколкократна употреба на наркотици, за да се привикне към тях. 19,6% са на мнение, че привикването зависи от наркотиците, които се използват. Само 1,1% смятат, че употребата на наркотични вещества не води до привикване.

Според учениците най-силен фактор за отказване от употребата на наркотици има силната воля на употребяващия, а в по-малка степен лечението, на което може да бъде подложен и подкрепата от близките. 44,9% от учениците са на мнение, че човек може да откаже наркотиците, но това би било много трудно. 7,0% смятат, че ако някой е започнал да употребява наркотици, то той не може да се откаже от тях.

79,4% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за страната ни, за 73,2% е проблем за града, в който пребивават, а за 68,2% е проблем за училището, в което учат.

Подробен анализ от проучването