В периода ноември-декември 2021 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Сова 5“ АД беше реализирано проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (5-7 клас) в град Габрово. Проучването обхвана 1004 ученици (55 паралелки) от 8 училища на територията на града.

Основни резултати по отношение на употребата на наркотици:

1,3% от учениците в прогимназиален курс на обучение в град Габрово посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество, като 46,2% от тях за последно са го правили през последните 30 дни преди проучването, а 53,8% – през последните 12 месеца, но не през последните 30 дни. Учениците отбелязват, че са употребявали най-вече марихуана, а също и амфетамини и екстази, като има информация и за употреба на LSD.

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често са посочили „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (46,2% от употребилите), а също и „от скука, за разнообразие“, „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ и „за да се откъснат от действителността“ (по 30,8%).

За по 23,1% от употребявалите наркотици тази употреба е започнала на 11 и 13 години, за 30,8% – това се е случило на 12 години. Девет от десет ученика смятат, че в бъдеще няма вероятност да употребява наркотици. Само 1,6% от учениците оценяват вероятността да употребяват наркотици в бъдеще като голяма, а 8,2% – като не голяма.

През последните 12 месеца преди провеждане на проучването 1,9% са присъствали на купон, на който са се употребявали наркотици. На 3,6% от учениците са им предлагали наркотици през последната година, като те се снабдяват с тях от приятел, съученик или дилър.

Над 2/3 от учениците от 5-7 клас в град Габрово твърдят, че знаят за въздействието и последствията от употребата на наркотици, като източник на такава информация най-често са родителите (при 45,9%), филмите (28,1%), учителите и педагогическите съветници (26,1%), предаванията по телевизията (19,3%) и интернет (16,6%). Само 3,9% отбелязват като източник на информация за наркотиците специализирани лекции и обучения.

96,3% от учениците смятат, че има голям риск за хората, които употребяват наркотици. Според всеки трети ученик е достатъчна няколкократна употреба на наркотици, за да се привикне към тях. 17,1% са на мнение, че привикването зависи от наркотиците, които се използват. Само 0,6% смятат, че употребата на наркотични вещества не води до привикване.

Според учениците най-силен фактор за отказване от употребата на наркотици има лечението, на което може да бъде подложен, а в по-малка степен силната воля на употребяващия и подкрепата от близките. Над 1/3 от учениците са на мнение, че човек може да откаже наркотиците, но това би било много трудно. 2,7% смятат, че ако някой е започнал да употребява наркотици, то той не може да се откаже от тях.

80,3% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за страната ни, за 69,6% е проблем за град Габрово, а за 70,1% е проблем за училището, в което учат.

Родителите на 62,7% от учениците имат отрицателно отношение към хора, които употребяват наркотици, което вероятно е предпоставка за създаване на критична нагласа и негативно усещане у децата им. Те имат доверие на майките и бащите си – 64,2% биха се обърнали към тях за помощ при трудни за тях ситуации. След родителите, учениците в най-голяма степен разчитат на приятелите си и много по-рядко се обръщат при нужда към своите учители (едва 6,2%).

Подробен анализ от проучването