В периода ноември-декември 2018 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Глобал Метрикс“ ЕООД беше реализирано проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (V-VII клас) в град Пловдив. Проучването обхвана 1354 ученици от 13 училища (65 паралелки) на територията на града.
 

Основни резултати по отношение на употребата на наркотици:

3,8% от учениците в прогимназиален курс на обучение в град Пловдив посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество.

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често посочват „за да бъдат приети от другите (групата, компанията)“ (3,8%), „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ (1,6%), „защото човек или хора, които харесват употребяват наркотици“ (1,4%), „защото се чувстват самотни“ (1,1%), „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (0,9%), „защото е модерно“ (0,8%), „за да се откъснат от действителността“ (0,8%).

През последните 12 месеца преди провеждане на проучването 9,5% са присъствали на купон, на който са се употребявали наркотици. На 12,5% от учениците са им предлагали наркотици през последната година, като те предимно се снабдяват с тях от дилъри.

81,2% от учениците смятат, че има голям риск за хората, които употребяват наркотици. За всеки четвърти ученик е достатъчна няколкократна употреба на наркотици, за да се привикне към тях. 19,1% са на мнение, че привикването зависи от наркотиците, които се използват. Само 5,8% смятат, че употребата на наркотични вещества не води до привикване.

Според учениците най-силен фактор за отказване от употребата на наркотици има силната воля на употребяващия, а в по-малка степен лечението, на което може да бъде подложен и подкрепата от близките. Всеки трети ученик е на мнение, че човек може да откаже наркотиците, но това би било много трудно.

75,9% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за страната ни, за 67,1% е проблем за град Пловдив, а за 60,9% е проблем за училището, в което учат.

Подробен анализ от проучването вижте тук.