В периода ноември-декември 2018 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „ЕСТАТ“ ООД беше реализирано проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (V-VII клас) в град София. Проучването обхвана 1320 ученици (57 паралелки) от 12 училища на територията на града.


Основни резултати по отношение на употребата на наркотици:

4,6% от учениците в прогимназиален курс на обучение в град София посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество. Най-честият начин на употреба е пушене, в по-малка степен – вдишване, смъркане, поглъщане и инжектиране.

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често посочват „за да бъдат приети от другите (групата, компанията)“ (1,7%), „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ (1,4%), „защото се чувстват самотни“ (1,2%), „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (1,2%), „защото човек или хора, които харесват употребяват наркотици“ (1,1%).

През последните 12 месеца преди провеждане на проучването 4,7% са присъствали на купон, на който са се употребявали наркотици. На 8,8% от учениците са им предлагали наркотици през последната година, като те предимно се снабдяват с тях от приятел, съученик и по-рядко от дилър.

92,2% от учениците смятат, че има голям риск за хората, които употребяват наркотици. За всеки четвърти ученик е достатъчна няколкократна употреба на наркотици, за да се привикне към тях. 15,8% са на мнение, че привикването зависи от наркотиците, които се използват. Само 2,0% смятат, че употребата на наркотични вещества не води до привикване.

Според учениците най-силен фактор за отказване от употребата на наркотици има силната воля на употребяващия, а в по-малка степен лечението, на което може да бъде подложен и подкрепата от близките. Всеки трети ученик е на мнение, че човек може да откаже наркотиците, но това би било много трудно.

83,1% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за страната ни, за 76,4% е проблем за град София, а за 71,7% е проблем за училището, в което учат.

Подробен анализ от проучването вижте тук.