В периода май-юни 2019 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „ЕСТАТ“ ООД беше реализирано проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (VIII-XI клас) в град Видин. Проучването обхвана 1103 ученици от 6 училища на територията на града.

Основни резултати по отношение на употребата на наркотици:

22,8% от учениците в град Видин посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество. Най-голям дял от тях са употребявали марихуана (19,0%), също хашиш (10,2%), амфетамини (6,1%), кокаин (4,8%), метамфетамини (4,2%), екстази (3,6%). Употреба на комбинация на две и повече наркотични вещества е характерна за 3,9% от анкетираните.

18,9% от учениците отбелязват, че са употребявали някакво наркотично вещество 12 месеца преди провеждане на проучването, като най-голям дял са употребявали марихуана (16,0%), хашиш (7,7%), амфетамини (5,2%), кокаин (3,9%), екстази (3,4%) и метамфетамини (3,3%).

През последните 30 дни преди провеждане на проучването делът на употребявалите някакво наркотично вещество е 12,6%, като най-голям дял от учениците отбелязват употреба на марихуана (9,3%), както и хашиш (5,1%), амфетамини (3,9%), кокаин (2,4%), екстази (2,2%).

Най-висок процент от отговорилите посочват, че през последните 30 дни ежедневно или почти ежедневно са употребявали канабис (2,7%), както и кокаин (0,8%), амфетамини, опиоиди и инхаланти (по 0,6%).

3,5% от учениците в град Видин са употребили за първи път канабис на възраст 16-18 години, 2,2% са посочили, че на тази възраст за първи път са употребили амфетамини, а 1,1% – кокаин.

В по-ранна възраст (13-15 години), когато става дума за първа употреба на някакво наркотично вещество, отново изпъква употребата на канабис (10,2%), а също и на амфетамини (2,1%), кокаин (1,7%), метамфетамини и екстази (по 1,3%).

В най-ранна възраст (под 13 години) най-често учениците във Видин започват да употребяват канабис (2,1%), както кокаин (1,0%) и халюциногени (0,8%).

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често посочват „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ (3,6%), „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (2,8%) и „от скука, за разнообразие“ (2,2%).

11,0% от учениците посочват, че някога в живота си са употребили канабис в комбинация с алкохол, а 4,4% – през последните 30 дни. 4,6% са инжектирали някога в живота си наркотици.

По отношение на употребата на нови (т.нар. от медиите „дизайнерски”) наркотици или продукти, различни от вече познатите и разпространявани, 5,5% от учениците в град Видин посочват, че някога в живота си са ги употребявали, а 2,3% от тях посочват употреба през последните 30 дни. С ежедневна или почти ежедневна употреба на нови наркотици са 0,8% от тях. Учениците най-често употребяват нови наркотици под формата на растителна смес за пушене, прах, кристали и таблетки.

Според 8,3% от учениците в град Видин, редовното пушене на канабис не представлява риск за здравето. 15,7% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат редовно наргиле. Само 4,2% от учениците определят редовната употреба на кокаин като нерискова. 22,9% одобряват пушенето на канабис, като при 8,5% това се отнася независимо от количеството.

54,8% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за страната ни, за 54,3% е проблем за град Видин, а за 54,1% е проблем за училището, в което учат.

Подробен анализ от проучването вижте тук.