В периода ноември-декември 2022 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Сова 5“ АД беше реализирано проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (8-12 клас) в град Ямбол. Проучването обхвана 1026 ученици от 60 паралелки, разпределени в 13 училища от гимназиален етап на обучение, съгласно предварително изготвена и одобрена извадка.  

Основни резултати по отношение на употребата на наркотици:

18,8% от учениците в град Ямбол посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество. Най-голям дял от тях са употребявали марихуана (15,4%), също амфетамини (6,6%), хашиш и кокаин (5,7%), метамфетамини (3,8%), екстази (3,7%), халюциногени (1,6%). Употреба на комбинация на две и повече наркотични вещества е характерна за 3,2% от анкетираните.

12,3% от учениците (или 65,3% от употребявалите поне веднъж някога наркотици) отбелязват, че са употребявали някакво наркотично вещество 12 месеца преди провеждане на проучването, като най-голям дял са употребявали марихуана (10,5%), кокаин (3,5%), амфетамини (3,0%), екстази (2,4%), хашиш (2,1%), метамфетамини (1,5%) и халюциногени (1,1%).

През последните 30 дни преди провеждане на проучването делът на употребявалите някакво наркотично вещество е 7,6% (или 40,4% от употребявалите поне веднъж някога наркотици), като най-голям дял от учениците отбелязват употреба на марихуана (6,3%), както и амфетамини (1,1%), хашиш (1,0%), екстази (0,7%) и кокаин (0,6%).

През последните 24 часа преди провеждане на проучването делът на употребявалите марихуана е 2,0%.

Най-висок процент от отговорилите посочват, че през последните 30 дни ежедневно или почти ежедневно са употребявали канабис (1,0%), както и кокаин и метамфетамини  (по 0,3%).

Най-ранна средна възраст на първа употреба сред учениците в град Ямбол се наблюдава по отношение на употреба на опиоиди и инхаланти (13 години). Употребата на останалите вещества започва средно на 14 годишна възраст.

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често посочват „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (64,8% от употребявалите наркотици), „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ и „за да бъдат приети от другите (групата, компанията)“ (по 40,4%), „за да се почувстват като един от различните“ (20,7%), „от скука, за разнообразие“ (16,6%), „за да се откъснат от действителността“ (15,0%).

7,2% от учениците посочват, че някога в живота си са употребили канабис в комбинация с алкохол, а 0,9% – през последните 30 дни. Само 1,2% са инжектирали някога в живота си наркотици.

По отношение на употребата на нови (т.нар. от медиите „дизайнерски”) наркотици или продукти, различни от вече познатите и разпространявани, 3,3% от учениците посочват, че някога в живота си са употребявали синтетични канабиноиди, а 1,5% от тях посочват употреба през последните 30 дни. С ежедневна или почти ежедневна употреба на синтетични канабиноиди са 0,4% от тях. Учениците употребяват нови наркотици обикновено под формата на растителна смес за пушене, в по-малка степен под формата на прах, кристали или таблетки. По-често се снабдяват с тях от дилър, отколкото от приятел или съученик.

Според 6,4% от учениците в град Ямбол редовното пушене на канабис не представлява риск за здравето. 12,8% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат редовно наргиле. 2,7% от учениците определят редовната употреба на кокаин като нерискова. 14,4% одобряват пушенето на канабис, като при 2,4% това се отнася независимо от количеството.

63,5% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за страната ни, за 58,9% е проблем за град Ямбол, а за 59,0% е проблем за училището, в което учат.

22,0% от учениците в град Ямбол посочват, че са употребявали поне веднъж някога в живота си райски газ за забавление (вкл. в балони). 15,5% са имали такава употреба през последната година, а 5,0% – през последните 30 дни.

Подробен анализ на проучването