В периода октомври-ноември 2023 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Глобал Метрикс“ ЕООД беше реализирано проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (8-12 клас) в град Бургас. Проучването обхвана 1019 ученици от 43 паралелки, разпределени в 13 училища от гимназиален етап на обучение, съгласно предварително изготвена и одобрена извадка.

Основни резултати по отношение на употребата на наркотици:

16,8% от учениците в град Бургас посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество. Най-голям дял от тях са употребявали канабис (марихуана, хашиш) – 11,4%, в по-малка степен стимуланти (амфетамини, метамфетамини, екстази, кокаин) – 2,8%, халюциногени (LSD, халюциногенни гъби) – 2,0% и опиоиди (хероин, метадон, морфин, кодеин) – 1,9%. Употреба на комбинация на две и повече наркотични вещества е посочена от 2,2% от анкетираните.

8,7% от учениците (или 52,0% от употребявалите поне веднъж някога наркотици) отбелязват, че са употребявали някакво наркотично вещество 12 месеца преди провеждане на проучването, като най-голям дял са употребявали канабис (7,9%), в по-малка степен стимуланти (1,9%), халюциногени (1,5%) и опиоиди (1,3%).

През последните 30 дни преди провеждане на проучването делът на употребявалите някакво наркотично вещество е 4,6% (или 27,5% от употребявалите поне веднъж някога наркотици), като най-голям дял от учениците отбелязват употреба на канабис (5,5%), в по-малка степен стимуланти (0,9%), халюциногени (0,7%) и опиоиди (0,6%).

През последните 24 часа преди провеждане на проучването делът на употребявалите канабис е 1,3%.

Най-висок процент от отговорилите посочват, че през последните 30 дни ежедневно или почти ежедневно са употребявали канабис (1,0%), както и стимуланти (0,7%).

Най-ранна средна възраст на първа употреба сред учениците в град Бургас се наблюдава по отношение на употреба на опиоиди, инхаланти, кокаин и метамфетамини (14 г.). Употребата на канабис започва средно на 14,5-годишна възраст, на екстази, халюциногени и синтетични канабиноиди – на 15, а на амфетамини – на 15,5-годишна възраст.

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често посочват „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (49,1% от употребявалите наркотици), „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ (27,5%), „от скука, за разнообразие“ (19,9%), „за да отстранят психологически стрес“ (12,9%), „за да се откъснат от действителността“ (10,5%).

6,7% от учениците посочват, че някога в живота си са употребили канабис в комбинация с алкохол, а 1,9% – през последните 30 дни. Само 0,9% са инжектирали някога в живота си наркотици.

По отношение на употребата на нови (т.нар. от медиите „дизайнерски”) наркотици или продукти, различни от вече познатите и разпространявани, 5,8% от учениците посочват, че някога в живота си са ги употребявали, а 0,6% от тях посочват употреба през последните 30 дни. С ежедневна или почти ежедневна употреба на синтетични канабиноиди са 0,4% от тях. Учениците употребяват нови наркотици обикновено под формата на растителна смес за пушене, в по-малка степен под формата на прах, течност кристали или таблетки. По-често се снабдяват с тях от приятел или съученик, отколкото от дилър.

Според 2,8% от учениците в град Бургас редовното пушене на канабис не представлява риск за здравето. 4,9% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат редовно наргиле. 1,4% от учениците определят редовната употреба на кокаин като нерискова. 17,6% одобряват пушенето на канабис, като при 3,7% това се отнася независимо от количеството.

65,8% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за страната ни, за 64,7% е проблем за град Бургас, а за 63,5% е проблем за училището, в което учат.

27,7% от учениците в град Бургас посочват, че са употребявали поне веднъж някога в живота си райски газ за забавление (вкл. в балони). 23,4% са имали такава употреба през последната година, а 8,3% – през последните 30 дни.

Подробен анализ на проучването