В периода октомври-ноември 2023 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Глобал Метрикс“ ЕООД беше реализирано проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (8-12 клас) в град Варна. Проучването обхвана 1006 ученици от 50 паралелки, разпределени в 14 училища от гимназиален етап на обучение, съгласно предварително изготвена и одобрена извадка.  

Основни резултати по отношение на употребата на наркотици:

18,2% от учениците в град Варна посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество. Най-голям дял от тях са употребявали канабис (марихуана, хашиш) – 15,1%, в по-малка степен стимуланти (амфетамини, метамфетамини, екстази, кокаин) – 3,2%, халюциногени (LSD, халюциногенни гъби) – 2,8% и опиоиди (хероин, метадон, морфин, кодеин) – 1,7%. Употреба на комбинация на две и повече наркотични вещества е посочена от 2,2% от анкетираните.

11,0% от учениците (или 60,7% от употребявалите поне веднъж някога наркотици) отбелязват, че са употребявали някакво наркотично вещество 12 месеца преди провеждане на проучването, като най-голям дял са употребявали канабис (9,6%), в по-малка степен стимуланти (2,4%), халюциногени (2,3%) и опиоиди (1,3%).

През последните 30 дни преди провеждане на проучването делът на употребявалите някакво наркотично вещество е 6,4% (или 35,0% от употребявалите поне веднъж някога наркотици), като най-голям дял от учениците отбелязват употреба на канабис (5,1%), в по-малка степен стимуланти (1,9%), халюциногени (1,8%) и опиоиди (1,1%).

През последните 24 часа преди провеждане на проучването делът на употребявалите канабис е 1,8%.

Най-висок процент от отговорилите посочват, че през последните 30 дни ежедневно или почти ежедневно са употребявали канабис (1,2%), както и стимуланти (0,6%).

Най-ранна средна възраст на първа употреба сред учениците в град Варна се наблюдава по отношение на употреба на опиоиди, инхаланти, амфетамини и метамфетамини (13 г.). Употребата на канабис, екстази, халюциногени и синтетични канабиноиди започва средно на 14-годишна възраст.

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често посочват „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (55,7% от употребявалите наркотици), „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ (33,3%), „от скука, за разнообразие“ (16,4%), „за да бъдат приети от другите (групата, компанията)“ (16,4%), „за да се откъснат от действителността“ (14,2%).

8,6% от учениците посочват, че някога в живота си са употребили канабис в комбинация с алкохол, а 2,3% – през последните 30 дни. Само 1,3% са инжектирали някога в живота си наркотици.

По отношение на употребата на нови (т.нар. от медиите „дизайнерски”) наркотици или продукти, различни от вече познатите и разпространявани, 4,3% от учениците посочват, че някога в живота си са ги употребявали, а 2,4% от тях посочват употреба през последните 30 дни. С ежедневна или почти ежедневна употреба на синтетични канабиноиди са 0,9% от тях. Учениците употребяват нови наркотици обикновено под формата на растителна смес за пушене и таблетки, в по-малка степен под формата на течност, кристали или прах. По-често се снабдяват с тях от дилър, отколкото от приятел или съученик.

Според 3,7% от учениците в град Варна редовното пушене на канабис не представлява риск за здравето. 7,6% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат редовно наргиле. 2,1% от учениците определят редовната употреба на кокаин като нерискова. 23,7% одобряват пушенето на канабис, като при 4,9% това се отнася независимо от количеството.

71,2% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за страната ни, за 68,0% е проблем за град Варна, а за 61,6% е проблем за училището, в което учат.

23,9% от учениците в град Варна посочват, че са употребявали поне веднъж някога в живота си райски газ за забавление (вкл. в балони). 19,3% са имали такава употреба през последната година, а 8,1% – през последните 30 дни.

Подробен анализ на проучването