В периода ноември-декември 2022 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Сова 5“ АД беше реализирано проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (8-12 клас) в град Търговище. Проучването обхвана 1082 ученици от 56 паралелки, разпределени в 7 училища от гимназиален етап на обучение, съгласно предварително изготвена и одобрена извадка.  

Основни резултати по отношение на употребата на наркотици:

16,3% от учениците в град Търговище посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество. Най-голям дял от тях са употребявали марихуана (12,9%), също амфетамини (6,4%), хашиш (5,3%), кокаин (4,9%), екстази (4,7%), метамфетамини (3,9%), халюциногени (2,7%). Употреба на комбинация на две и повече наркотични вещества е характерна за 3,4% от анкетираните.

11,7% от учениците (или 72,2% от употребявалите поне веднъж някога наркотици) отбелязват, че са употребявали някакво наркотично вещество 12 месеца преди провеждане на проучването, като най-голям дял са употребявали марихуана (9,1%), хашиш (3,0%), амфетамини (2,4%), кокаин и екстази (по 2,2%), метамфетамини (1,7%) и халюциногени (1,5%).

През последните 30 дни преди провеждане на проучването делът на употребявалите някакво наркотично вещество е 7,2% (или 44,3% от употребявалите поне веднъж някога наркотици), като най-голям дял от учениците отбелязват употреба на марихуана (5,5%), както и хашиш (2,0%), амфетамини и кокаин (по 1,1%) и екстази (0,9%).

През последните 24 часа преди провеждане на проучването делът на употребявалите марихуана е 2,8%.

Най-висок процент от отговорилите посочват, че през последните 30 дни ежедневно или почти ежедневно са употребявали канабис (0,9%), както и халюциногени (0,7%).

Най-ранна средна възраст на първа употреба сред учениците в град Търговище се наблюдава по отношение на употреба на опиоиди и инхаланти (14 г.). Употребата на канабис, амфетамини, метамфетамини, екстази, халюциногени и синтетични канабиноиди започва средно на 15, а на кокаин – на 16 годишна възраст.

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често посочват „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (61,9% от употребявалите наркотици), „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ (40,9%), „за да бъдат приети от другите (групата, компанията)“ (38,1%), „за да се почувстват като един от различните“ (26,1%), „от скука, за разнообразие“ (22,2%), „за да се откъснат от действителността“ (18,2%).

6,4% от учениците посочват, че някога в живота си са употребили канабис в комбинация с алкохол, а 2,2% – през последните 30 дни. Само 1,6% са инжектирали някога в живота си наркотици.

По отношение на употребата на нови (т.нар. от медиите „дизайнерски”) наркотици или продукти, различни от вече познатите и разпространявани, 4,2% от учениците посочват, че някога в живота си са ги употребявали, а 1,3% от тях посочват употреба през последните 30 дни. С ежедневна или почти ежедневна употреба на синтетични канабиноиди са 0,6% от тях. Учениците употребяват нови наркотици обикновено под формата на растителна смес за пушене, в по-малка степен под формата на кристали, прах или таблетки. Най-често се снабдяват с тях от дилър, приятел или съученик.

Според 7,1% от учениците в град Търговище редовното пушене на канабис не представлява риск за здравето. 11,1% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат редовно наргиле. 2,7% от учениците определят редовната употреба на кокаин като нерискова. 13,9% одобряват пушенето на канабис, като при 3,3% това се отнася независимо от количеството.

51,9% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за страната ни, за 45,6% е проблем за град Търговище, а за 45,4% е проблем за училището, в което учат.

22,6% от учениците в град Търговище посочват, че са употребявали поне веднъж някога в живота си райски газ за забавление (вкл. в балони). 18,9% са имали такава употреба през последната година, а 8,7% – през последните 30 дни.

Подробен анализ на проучването