В периода ноември-декември 2018 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Глобал Метрикс“ ЕООД беше реализирано проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (VIII-XII клас) в град Бургас. Проучването обхвана 1424 ученици от 14 училища (70 паралелки) на територията на града.
 

Основни резултати по отношение на употребата на наркотици:

20,0% от учениците в град Бургас посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество. Най-голям дял от тях са употребявали марихуана (17,6%), също хашиш (4,6%), метамфетамини (4,2%), амфетамини (3,9%), кокаин (3,7%), екстази (2,9%). Употреба на комбинация на две и повече наркотични вещества е характерна за 2,9% от анкетираните.

15,4% от учениците отбелязват, че са употребявали някакво наркотично вещество 12 месеца преди провеждане на проучването, като най-голям дял са употребявали марихуана (12,9%), хашиш (4,6%), метамфетамини (3,4%), амфетамини и кокаин (по 2,8%).

През последните 30 дни преди провеждане на проучването делът на употребявалите някакво наркотично вещество е 9,3%, като най-голям дял от учениците отбелязват употреба на марихуана (7,6%) и хашиш (2,8%), както и кокаин и амфетамини (по 2,0%) и метамфетамини (1,9%).

Най-висок процент от отговорилите посочват, че през последните 30 дни ежедневно или почти ежедневно са употребявали канабис (1,5%), както и кокаин (0,7%) метамфетамини, амфетамини и опиоиди (по 0,6%).

5,7% от учениците в Бургас са употребили за първи път канабис на възраст 16-18 години, 1,8% са посочили, че на тази възраст за първи път са употребили метамфетамини, 1,6% – кокаин, а 1,3% – амфетамини.

В по-ранна възраст (13-15 години), когато става дума за първа употреба на някакво наркотично вещество, отново изпъква употребата на канабис (8,8%), а също и на амфетамини (1,3%), метамфетамини (1,1%), кокаин (0,9%), екстази и опиоиди (0,8%).

В най-ранна възраст (под 13 години) най-често учениците в Бургас започват да употребяват канабис (1,3%), кокаин, опиоиди и инхаланти (по 0,6%). Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често посочват „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (3,9%), „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ (3,8%) и „от скука, за разнообразие“ (2,2%).

9,7% от учениците посочват, че някога в живота си са употребили канабис в комбинация с алкохол, а 4,2% – през последните 30 дни. 2,4% са инжектирали някога в живота си наркотици.

По отношение на употребата на нови (т.нар. от медиите „дизайнерски”) наркотици или продукти, различни от вече познатите и разпространявани, 4,5% от учениците в Бургас посочват, че някога в живота си са ги употребявали, а 2,4% от тях посочват употреба през последните 30 дни. С ежедневна или почти ежедневна употреба на нови наркотици са 1,0% от тях. Учениците най-често употребяват нови наркотици под формата на растителна смес за пушене, прах и таблетки.

Според 7,0% от учениците в Бургас, редовното пушене на канабис не представлява риск за здравето. 18,1% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат редовно наргиле. Само 3,7% от учениците определят редовната употреба на кокаин като нерискова. 21,3% одобряват пушенето на канабис, като при 5,2% това се отнася независимо от количеството.

62,4% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за страната ни, за 59,1% е проблем за град Бургас, а за 56,7% е проблем за училището, в което учат.

Подробен анализ от проучването вижте тук.