В периода ноември-декември 2018 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Глобал Метрикс“ ЕООД беше реализирано проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (VIII-XII клас) в град Варна. Проучването обхвана 1424 ученици от 13 училища (66 паралелки) на територията на града.

Основни резултати по отношение на употребата на наркотици:

27,5% от учениците в град Варна посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество. Най-голям дял от тях са употребявали марихуана (23,9%), също хашиш (8,1%), кокаин (4,6%), амфетамини (4,4%), екстази (3,3%), метамфетамини (3,2%), LSD (2,8%). Употреба на комбинация на две и повече наркотични вещества е характерна за 2,8% от анкетираните.

22,3% от учениците отбелязват, че са употребявали някакво наркотично вещество 12 месеца преди провеждане на проучването, като най-голям дял са употребявали марихуана (19,3%), хашиш (5,0%), кокаин (3,9%) и амфетамини (3,4%).

През последните 30 дни преди провеждане на проучването делът на употребявалите някакво наркотично вещество е 13,8%, като най-голям дял от учениците отбелязват употреба на марихуана (11,4%) и хашиш (2,5%), както и кокаин (2,0%), инхаланти (1,8%), амфетамини (1,6%), метамфетамини и LSD (по 1,5%).

Най-висок процент от отговорилите посочват, че през последните 30 дни ежедневно или почти ежедневно са употребявали канабис (1,8%), както и кокаин (1,0%) и амфетамини (0,9%).

6,9% от учениците във Варна са употребили за първи път канабис на възраст 16-18 години, 1,9% са посочили, че на тази възраст за първи път са употребили кокаин и амфетамини.

В по-ранна възраст (13-15 години), когато става дума за първа употреба на някакво наркотично вещество, отново изпъква употребата на канабис (12,9%), а също и на кокаин и амфетамини (по 1,5%) екстази (1,1%) и метамфетамини (1,0%).

В най-ранна възраст (под 13 години) най-често учениците във Варна започват да употребяват канабис (1,8%), хероин (0,8%) и инхаланти (0,6%).

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често посочват „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (4,8%), „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ (3,8%) и „от скука, за разнообразие“ (2,8%).

13,6% от учениците посочват, че някога в живота си са употребили канабис в комбинация с алкохол, а 4,2% – през последните 30 дни. 2,0% са инжектирали някога в живота си наркотици.

По отношение на употребата на нови (т.нар. от медиите „дизайнерски”) наркотици или продукти, различни от вече познатите и разпространявани, 3,5% от учениците във Варна посочват, че някога в живота си са ги употребявали, а 1,3% от тях посочват употреба през последните 30 дни. С ежедневна или почти ежедневна употреба на нови наркотици са 0,3% от тях. Учениците най-често употребяват нови наркотици под формата на растителна смес за пушене, прах, кристали и таблетки.

Според 9,3% от учениците във Варна, редовното пушене на канабис не представлява риск за здравето. 17,3% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат редовно наргиле. Само 3,4% от учениците определят редовната употреба на кокаин като нерискова. 31,4% одобряват пушенето на канабис, като при 8,3% това се отнася независимо от количеството.

64,3% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за страната ни, за 61,0% е проблем за град Варна, а за 60,0% е проблем за училището, в което учат.

Подробен анализ от проучването вижте тук.