В периода ноември-декември 2018 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Глобал Метрикс“ ЕООД беше реализирано проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (VIII-XII клас) в град Велико Търново. Проучването обхвана 1304 ученици от 8 училища (67 паралелки) на територията на града.


Основни резултати по отношение на употребата на наркотици:

19,3% от учениците в град Велико Търново посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество. Най-голям дял от тях са употребявали марихуана (17,6%), също хашиш (5,6%), амфетамини (3,9%), кокаин (2,9%), метамфетамини (2,5%), екстази (2,2%) и синтетични канабиноиди (2,1%). Употреба на комбинация на две и повече наркотични вещества е характерна за 2,3% от анкетираните.

15,7% от учениците отбелязват, че са употребявали някакво наркотично вещество 12 месеца преди провеждане на проучването, като най-голям дял са употребявали марихуана (14,5%), хашиш (3,8%), амфетамини (2,9%) и кокаин (2,1%).

През последните 30 дни преди провеждане на проучването делът на употребявалите някакво наркотично вещество е 9,2%, като най-голям дял от учениците отбелязват употреба на марихуана (8,1%) и хашиш (1,8%), както и амфетамини (1,8%), кокаин и синтетични канабиноиди (по 1,5%), метамфетамини (1,4%) и екстази (1,3%).

Най-висок процент от отговорилите посочват, че през последните 30 дни ежедневно или почти ежедневно са употребявали канабис (2,0%), както и амфетамини (0,2%).

5,3% от учениците във Велико Търново са употребили за първи път канабис на възраст 16-18 години, 1,4% са посочили, че на тази възраст за първи път са употребили амфетамини, а 1,2% – кокаин, метамфетамини и екстази.

В по-ранна възраст (13-15 години), когато става дума за първа употреба на някакво наркотично вещество, отново изпъква употребата на канабис (9,0%), а също и на амфетамини (1,4%) кокаин (0,8%) и метамфетамини (0,7%).

В най-ранна възраст (под 13 години) най-често учениците във Велико Търново започват да употребяват канабис (1,8%), опиоиди и стимуланти (0,2%).

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често посочват „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (4,1%), „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ (3,0%) и „от скука, за разнообразие“ (2,5%).

9,5% от учениците посочват, че някога в живота си са употребили канабис в комбинация с алкохол, а 3,1% – през последните 30 дни. 1,8% са инжектирали някога в живота си наркотици.

По отношение на употребата на нови (т.нар. от медиите „дизайнерски”) наркотици или продукти, различни от вече познатите и разпространявани, 3,1% от учениците във Велико Търново посочват, че някога в живота си са ги употребявали, а 1,4% от тях посочват употреба през последните 30 дни. С ежедневна или почти ежедневна употреба на нови наркотици са 0,5% от тях. Учениците най-често употребяват нови наркотици под формата на растителна смес за пушене, таблетки и прах.

Според 7,3% от учениците във Велико Търново, редовното пушене на канабис не представлява риск за здравето. 16,5% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат редовно наргиле. Само 2,6% от учениците определят редовната употреба на кокаин като нерискова. 24,9% одобряват пушенето на канабис, като при 7,2% това се отнася независимо от количеството.

59,5% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за страната ни, за 51,2% е проблем за град Велико Търново, а за 50,7% е проблем за училището, в което учат.

Подробен анализ от проучването вижте тук.