Проучване сред учениците (8-12 клас) в гр. Кърджали 2020 г.

В периода ноември-декември 2020 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Глобал Метрикс“ ЕООД беше реализирано проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (8-12 клас) в град Кърджали. Проучването обхвана 1110 ученици от 12 училища (65 паралелки) на територията на града.
Поради наложените ограничения вследствие пандемията от COVID-19 и неприсъствени занимания на учениците в края на годината, част от информацията бе събрана чрез попълване на анкетата онлайн – по метода на отзовалите се, съобразно заложените параметри на извадката.


Основни резултати по отношение на употребата на наркотици:

8,5% от учениците в град Кърджали посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество. Най-голям дял от тях са употребявали марихуана (5,9%), също хашиш (3,7%), амфетамини и инхаланти (по 2,4%), кокаин (2,3%), екстази (2,2%) и опиоиди (2,1%). Употреба на комбинация на две и повече наркотични вещества е характерна за 1,8% от анкетираните.

6,2% от учениците отбелязват, че са употребявали някакво наркотично вещество 12 месеца преди провеждане на проучването, като най-голям дял са употребявали марихуана (3,9%), хашиш (2,9%), кокаин (2,2%), амфетамини и екстази (по 2,0%), метамфетамини и опиоиди (по 1,9%).

През последните 30 дни преди провеждане на проучването делът на употребявалите някакво наркотично вещество е 4,8%, като най-голям дял от учениците отбелязват употреба на марихуана (2,9%), хашиш (2,3%) и опиоиди (1,6%). Най-висок процент от отговорилите посочват, че през последните 30 дни ежедневно или почти ежедневно са употребявали канабис (0,8%), както и екстази (0,7%).

Най-ранна средна възраст на първа употреба сред учениците в град Кърджали се наблюдава по отношение на употреба на опиоиди (12 г.), метамфетамини (13 г.), канабис и екстази (по 14 г.). Първата употреба на кокаин, амфетамини и халюциногени започва средно на 15 години.

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често посочват „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (35,1% от употребилите), „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ (26,6%), „от скука, за разнообразие“ (16,0%), „за да бъдат приети от другите (групата, компанията)“ (11,7%).

4,0% от учениците посочват, че някога в живота си са употребили канабис в комбинация с алкохол, а 2,3% – през последните 30 дни. 2,9% са инжектирали някога в живота си наркотици.

По отношение на употребата на нови (т.нар. от медиите „дизайнерски”) наркотици или продукти, различни от вече познатите и разпространявани, 6,1% от учениците в град Кърджали посочват, че някога в живота си са употребявали такива вещества, а 3,4% от тях посочват употреба през последните 30 дни. С ежедневна или почти ежедневна употреба на нови наркотици са 1,1% от тях. Учениците употребяват нови наркотици под формата на растителна смес за пушене и на прах, като най-често се снабдяват с тях от приятел или съученик.

Според 6,3% от учениците в град Кърджали редовното пушене на канабис не представлява риск за здравето. 4,1% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат редовно наргиле. Само 1,8% от учениците определят редовната употреба на кокаин като нерискова. 12,3% одобряват пушенето на канабис, като при 4,8% това се отнася независимо от количеството.

66,3% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за страната ни, за 64,4% е проблем за град Кърджали, а за 58,7% е проблем за училището, в което учат.

Подробен анализ на проучването