В периода ноември-декември 2018 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Глобал Метрикс“ ЕООД беше реализирано проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (VIII-XII клас) в град Ловеч. Проучването обхвана 1163 ученици от 7 училища (65 паралелки) на територията на града.


Основни резултати по отношение на употребата на наркотици:

21,0% от учениците в град Ловеч посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество. Най-голям дял от тях са употребявали марихуана (17,8%), също хашиш (6,7%), метамфетамини (4,6%), амфетамини (4,0%), кокаин (3,9%), инхаланти (3,3%), екстази (3,2%). Употреба на комбинация на две и повече наркотични вещества е характерна за 3,4% от анкетираните.

16,4% от учениците отбелязват, че са употребявали някакво наркотично вещество 12 месеца преди провеждане на проучването, като най-голям дял са употребявали марихуана (13,7%), хашиш (4,6%), метамфетамини (4,0%), амфетамини (3,0%) и кокаин (2,8%).

През последните 30 дни преди провеждане на проучването делът на употребявалите някакво наркотично вещество е 10,1%, като най-голям дял от учениците отбелязват употреба на марихуана (8,1%) и хашиш (3,0%), както и метамфетамини (2,3%), екстази (2,1%) и амфетамини (2,0%).

Най-висок процент от отговорилите посочват, че през последните 30 дни ежедневно или почти ежедневно са употребявали канабис (1,6%), както и синтетични канабиноиди (0,8%) и опиоиди (0,7%).

5,3% от учениците в Ловеч са употребили за първи път канабис на възраст 16-19 години, 1,1% са посочили, че на тази възраст за първи път са употребили метамфетамини, 1,0% – кокаин, а 0,8% – амфетамини.

В по-ранна възраст (13-15 години), когато става дума за първа употреба на някакво наркотично вещество, отново изпъква употребата на канабис (7,1%), а също и на метамфетамини (1,9%), кокаин (1,4%), амфетамини (1,2%), екстази и халюциногени (по 1,1%).

В най-ранна възраст (под 13 години) най-често учениците в Ловеч започват да употребяват канабис (2,7%), опиоиди (1,1%) и инхаланти (1,0%).

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често посочват „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (5,3%), „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ (3,5%) и „от скука, за разнообразие“ (2,8%). 9,4% от учениците посочват, че някога в живота си са употребили канабис в комбинация с алкохол, а 3,7% – през последните 30 дни. 3,0% са инжектирали някога в живота си наркотици.

По отношение на употребата на нови (т.нар. от медиите „дизайнерски”) наркотици или продукти, различни от вече познатите и разпространявани, 6,1% от учениците в Ловеч посочват, че някога в живота си са ги употребявали, а 2,9% от тях посочват употреба през последните 30 дни. С ежедневна или почти ежедневна употреба на нови наркотици са 1,5% от тях. Учениците най-често употребяват нови наркотици под формата на растителна смес за пушене, прах и кристали.

Според 6,5% от учениците в Ловеч, редовното пушене на канабис не представлява риск за здравето. 18,4% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат редовно наргиле. Само 3,6% от учениците определят редовната употреба на кокаин като нерискова. 23,2% одобряват пушенето на канабис, като при 6,3% това се отнася независимо от количеството.

66,4% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за страната ни, за 65,0% е проблем за град Ловеч, а за 57,3% е проблем за училището, в което учат.

Подробен анализ от проучването вижте тук.