В периода ноември-декември 2020 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Глобал Метрикс“ ЕООД беше реализирано проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (8-12 клас) в град Пловдив. Проучването обхвана 1280 ученици от 16 училища (118 паралелки) на територията на града.
Поради наложените ограничения вследствие пандемията от COVID-19 и неприсъствени занимания на учениците в края на годината, голяма част от събирането на информацията бе осъществена чрез попълване на анкетата онлайн – по метода на отзовалите се, съобразно заложените параметри на извадката.


Основни резултати по отношение на употребата на наркотици:

9,8% от учениците в град Пловдив посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество. Най-голям дял от тях са употребявали марихуана (7,7%), също хашиш (4,0%), амфетамини (2,3%), кокаин, екстази, халюциногени и инхаланти (по 1,6%), метамфетамини (1,3%). Употреба на комбинация на две и повече наркотични вещества е характерна за 1,6% от анкетираните.

7,0% от учениците отбелязват, че са употребявали някакво наркотично вещество 12 месеца преди провеждане на проучването, като най-голям дял са употребявали марихуана (5,9%), хашиш (2,7%), амфетамини (1,9%), инхаланти (1,5%), кокаин (1,4%) и халюциногени (1,3%).

През последните 30 дни преди провеждане на проучването делът на употребявалите някакво наркотично вещество е 3,8%, като най-голям дял от учениците отбелязват употреба на марихуана (3,2%), както и хашиш и инхаланти (по 1,3%), амфетамини и халюциногени (по 1,1%).

Най-ранна средна възраст на първа употреба сред учениците в град Пловдив се наблюдава по отношение на употреба на синтетични канабиноиди и опиоиди (12 г.), кокаин, екстази и халюциногени (13 г.).

Първата употреба на амфетамини, метамфетамини и инхаланти започва средно на 14 години. Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често посочват „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (55,6% от употребилите), „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ (32,5%), „от скука, за разнообразие“ (25,4%), „за да отстранят психологически стрес“ (15,9%).

3,8% от учениците посочват, че някога в живота си са употребили канабис в комбинация с алкохол, а 1,3% – през последните 30 дни. Само 1,1% са инжектирали някога в живота си наркотици.

По отношение на употребата на нови (т.нар. от медиите „дизайнерски”) наркотици или продукти, различни от вече познатите и разпространявани, 1,9% от учениците в град Пловдив посочват, че някога в живота си са употребявали синтетични канабиноиди, а 0,9% от тях посочват употреба през последните 30 дни. С ежедневна или почти ежедневна употреба на нови наркотици са 0,5% от тях. Учениците употребяват нови наркотици най-вече под формата на растителна смес за пушене и на прах, като най-често се снабдяват с тях от дилър или от приятел/съученик.

Според 3,2% от учениците в град Пловдив редовното пушене на канабис не представлява риск за здравето. 11,2% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат редовно наргиле. Само 1,4% от учениците определят редовната употреба на кокаин като нерискова. 16,0% одобряват пушенето на канабис, като при 3,2% това се отнася независимо от количеството.

56,6% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за страната ни, за 51,5% е проблем за град Пловдив, а за 48,0% е проблем за училището, в което учат.

Подробен анализ на проучването