В периода ноември-декември 2020 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Глобал Метрикс“ ЕООД беше реализирано проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (8-12 клас) в град София. Проучването обхвана 1362 ученици от 18 училища (152 паралелки) на територията на града. 
Поради наложените ограничения вследствие пандемията от COVID-19 и неприсъствени занимания на учениците в края на годината, голяма част от събирането на информацията бе осъществена чрез попълване на анкетата онлайн – по метода на отзовалите се, съобразно заложените параметри на извадката.


Основни резултати по отношение на употребата на наркотици:

16,4% от учениците в град София посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество. Най-голям дял от тях са употребявали марихуана (15,1%), също хашиш (4,3%), кокаин (3,2%), амфетамини (2,4%), екстази (2,3%), халюциногени (1,8%), метамфетамини (1,7%). Употреба на комбинация на две и повече наркотични вещества е характерна за 1,9% от анкетираните.

11,8% от учениците отбелязват, че са употребявали някакво наркотично вещество 12 месеца преди провеждане на проучването, като най-голям дял са употребявали марихуана (11,7%), хашиш (2,6%), кокаин (2,1%), амфетамини (1,8%), екстази (1,7%) и халюциногени (1,5%).

През последните 30 дни преди провеждане на проучването делът на употребявалите някакво наркотично вещество е 6,5%, като най-голям дял от учениците отбелязват употреба на марихуана (6,1%), както и кокаин (1,1%), хашиш и амфетамини (по 1,0%) и екстази (0,8%). Най-висок процент от отговорилите посочват, че през последните 30 дни ежедневно или почти ежедневно са употребявали канабис (1,0%), както и халюциногени (0,4%) и метамфетамини (0,3%).

Най-ранна средна възраст на първа употреба сред учениците в град София се наблюдава по отношение на употреба на синтетични канабиноиди и инхаланти (13 г.) и опиоиди и метамфетамини (14 г.). Първата употреба на кокаин, амфетамини, екстази и халюциногени започва средно на 15 години.

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често посочват „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (60,5% от употребилите), „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ (39,9%), „от скука, за разнообразие“ (26,0%), „за да се откъснат от действителността“ (20,2%).

8,3% от учениците посочват, че някога в живота си са употребили канабис в комбинация с алкохол, а 2,3% – през последните 30 дни. Само 0,5% са инжектирали някога в живота си наркотици.

По отношение на употребата на нови (т.нар. от медиите „дизайнерски”) наркотици или продукти, различни от вече познатите и разпространявани, 1,5% от учениците в град София посочват, че някога в живота си са употребявали синтетични канабиноиди, а 0,7% от тях посочват употреба през последните 30 дни. С ежедневна или почти ежедневна употреба на нови наркотици са 0,2% от тях. Учениците употребяват нови наркотици под формата на растителна смес за пушене, като най-често се снабдяват с тях от приятел или съученик.

Според 6,3% от учениците в град София редовното пушене на канабис не представлява риск за здравето. 10,8% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат редовно наргиле. Само 1,2% от учениците определят редовната употреба на кокаин като нерискова. 23,9% одобряват пушенето на канабис, като при 5,3% това се отнася независимо от количеството.

47,5% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за страната ни, за 44,7% е проблем за град София, а за 35,5% е проблем за училището, в което учат.

Подробен анализ на проучването