В периода ноември-декември 2018 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „ЕСТАТ“ ООД беше реализирано проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (VIII-XII клас) в град Хасково. Проучването обхвана 1192 ученици от 10 училища (68 паралелки) на територията на града.


Основни резултати по отношение на употребата на наркотици:

18,8% от учениците в Хасково посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество. Най-голям дял от тях са употребявали марихуана (15,7%), също хашиш (5,4%), амфетамини (4,9%), кокаин (4,8%), екстази (2,9%), метамфетамини (2,8%), LSD (2,6%). Употреба на комбинация на две и повече наркотични вещества е характерна за 3,1% от анкетираните.

14,3% от учениците отбелязват, че са употребявали някакво наркотично вещество 12 месеца преди провеждане на проучването, като най-голям дял са употребявали марихуана (11,8%), амфетамини (3,6%), кокаин (3,5%), хашиш (3,4%), екстази и метамфетамини (2,2%).

През последните 30 дни преди провеждане на проучването делът на употребявалите някакво наркотично вещество е 10,2%, като най-голям дял от учениците отбелязват употреба на марихуана (8,6%), както и кокаин (2,2%), хашиш (2,1%), амфетамини (2,0%), екстази (1,6%) и метамфетамини (1,4%).

Най-висок процент от отговорилите посочват, че през последните 30 дни ежедневно или почти ежедневно са употребявали канабис (1,4%), както и амфетамини (0,6%), кокаин и опиоиди (по 0,5%).

5,4% от учениците в Хасково са употребили за първи път канабис на възраст 16-18 години, 2,3% са посочили, че на тази възраст за първи път са употребили амфетамини и кокаин.

В по-ранна възраст (13-15 години), когато става дума за първа употреба на някакво наркотично вещество, отново изпъква употребата на канабис (7,1%), а също и на амфетамини (1,3%), кокаин (1,0%), метамфетамини (0,8%).

В най-ранна възраст (под 13 години) най-често учениците в Хасково започват да употребяват канабис (1,4%), кокаин и амфетамини (по 0,4%).

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често посочват „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (4,6%), „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ (3,6%) и „от скука, за разнообразие“ (1,8%). 8,6% от учениците посочват, че някога в живота си са употребили канабис в комбинация с алкохол, а 3,2% – през последните 30 дни. 1,5% са инжектирали някога в живота си наркотици.

По отношение на употребата на нови (т.нар. от медиите „дизайнерски”) наркотици или продукти, различни от вече познатите и разпространявани, 3,1% от учениците в Хасково посочват, че някога в живота си са ги употребявали, а 1,6% от тях посочват употреба през последните 30 дни. С ежедневна или почти ежедневна употреба на нови наркотици са 0,5% от тях. Учениците най-често употребяват нови наркотици под формата на растителна смес за пушене, прах, кристали и таблетки.

Според 8,3% от учениците в Хасково, редовното пушене на канабис не представлява риск за здравето. 15,2% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат редовно наргиле. Само 2,7% от учениците определят редовната употреба на кокаин като нерискова. 19,5% одобряват пушенето на канабис, като при 6,4% това се отнася независимо от количеството.

61,2% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за страната ни, за 55,3% е проблем за град Хасково, а за 57,0% е проблем за училището, в което учат.

Подробен анализ от проучването вижте тук.