Проучване сред учениците (8-12 клас) в гр. Шумен 2020 г.

В периода ноември-декември 2020 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Глобал Метрикс“ ЕООД беше реализирано проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (8-12 клас) в град Шумен. Проучването обхвана 1110 ученици от 11 училища (106 паралелки) на територията на града.
Поради наложените ограничения вследствие пандемията от COVID-19 и неприсъствени занимания на учениците в края на годината, голяма част от събирането на информацията бе осъществена чрез попълване на анкетата онлайн – по метода на отзовалите се, съобразно заложените параметри на извадката.


Основни резултати по отношение на употребата на наркотици:

11,5% от учениците в град Шумен посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество. Най-голям дял от тях са употребявали марихуана (10,5%), също хашиш (2,2%), амфетамини (1,9%), екстази (1,4%), кокаин и метамфетамини (по 1,3%). Употреба на комбинация на две и повече наркотични вещества е характерна за 1,2% от анкетираните.

7,4% от учениците отбелязват, че са употребявали някакво наркотично вещество 12 месеца преди провеждане на проучването, като най-голям дял са употребявали марихуана (6,9%), хашиш (1,8%), амфетамини (1,5%), екстази (1,3%) и кокаин (1,1%).

През последните 30 дни преди провеждане на проучването делът на употребявалите някакво наркотично вещество е 4,5%, като най-голям дял от учениците отбелязват употреба на марихуана (4,3%), хашиш (1,3%) и амфетамини (1,1%).

Най-висок процент от отговорилите посочват, че през последните 30 дни ежедневно или почти ежедневно са употребявали канабис и метамфетамини (по 0,5%).

Най-ранна средна възраст на първа употреба сред учениците в град Шумен се наблюдава по отношение на употреба на опиоиди (12 г.), халюциногени (13 г.), екстази и кокаин (по 14 г.).

Първата употреба на амфетамини, метамфетамини, инхаланти и канабис започва средно на 15 години. Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често посочват „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (45,3% от употребилите), „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ (35,2%), „от скука, за разнообразие“ (14,8%), „за да отстранят психологически стрес“ (14,1%).

3,4% от учениците посочват, че някога в живота си са употребили канабис в комбинация с алкохол, а 1,2% – през последните 30 дни. Само 0,9% са инжектирали някога в живота си наркотици.

По отношение на употребата на нови (т.нар. от медиите „дизайнерски”) наркотици или продукти, различни от вече познатите и разпространявани, 1,6% от учениците в град Шумен посочват, че някога в живота си са употребявали синтетични канабиноиди, а 0,8% от тях посочват употреба през последните 30 дни. С ежедневна или почти ежедневна употреба на нови наркотици са 0,3% от тях. Учениците употребяват нови наркотици под формата на растителна смес за пушене, като най-често се снабдяват с тях от дилър и приятел или съученик.

Според 4,5% от учениците в град Шумен редовното пушене на канабис не представлява риск за здравето. 6,0% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат редовно наргиле. Само 1,4% от учениците определят редовната употреба на кокаин като нерискова. 12,7% одобряват пушенето на канабис, като при 2,9% това се отнася независимо от количеството.

54,1% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за страната ни, за 51,1% е проблем за град Шумен, а за 52,2% е проблем за училището, в което учат.

Подробен анализ на проучването