В периода ноември-декември 2018 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „ЕСТАТ“ ООД беше реализирано проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (VIII-XII клас) в град Ямбол. Проучването обхвана 1244 ученици от 8 училища (паралелки) на територията на града.


Основни резултати по отношение на употребата на наркотици:

14,6% от учениците в град Ямбол посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество. Най-голям дял от тях са употребявали марихуана (12,1%), също хашиш (4,7%), метамфетамини (3,4%), амфетамини (3,3%), кокаин (3,1%), хероин (2,7%), екстази, синтетични канабиноиди, инхаланти и LSD (по 2,5%). Употреба на комбинация на две и повече наркотични вещества е характерна за 2,7% от анкетираните.

10,9% от учениците отбелязват, че са употребявали някакво наркотично вещество 12 месеца преди провеждане на проучването, като най-голям дял са употребявали марихуана (8,5%), хашиш (2,8%), амфетамини (2,8%), метамфетамини (2,7%), кокаин (2,7%) и хероин (2,4%).

През последните 30 дни преди провеждане на проучването делът на употребявалите някакво наркотично вещество е 6,7%, като най-голям дял от учениците отбелязват употреба на марихуана (4,7%), както и хашиш (2,2%), хероин (1,5%), синтетични канобиноиди и инхаланти (по 1,4%).

Най-висок процент от отговорилите посочват, че през последните 30 дни ежедневно или почти ежедневно са употребявали канабис (1,1%), както и амфетамини, екстази, опиоиди и LSD (по 0,9%).

3,2% от учениците в Ямбол са употребили за първи път канабис на възраст 16-18 години, 1,4% са посочили, че на тази възраст за първи път са употребили амфетамини, а 1,2% – кокаин.

В по-ранна възраст (13-15 години), когато става дума за първа употреба на някакво наркотично вещество, отново изпъква употребата на канабис (5,1%), а също и на синтетични канабиноиди, метамфетамини и амфетамини (по 0,6%).

В най-ранна възраст (под 13 години) най-често учениците в Ямбол започват да употребяват канабис (1,2%), опиоиди (0,7%), метамфетамини, екстази и инхаланти (по 0,5%).

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често посочват „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ (2,6%), „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (2,5%) и „от скука, за разнообразие“ (1,4%).

7,1% от учениците посочват, че някога в живота си са употребили канабис в комбинация с алкохол, а 2,5% – през последните 30 дни. 2,6% са инжектирали някога в живота си наркотици.

По отношение на употребата на нови (т.нар. от медиите „дизайнерски”) наркотици или продукти, различни от вече познатите и разпространявани, 3,0% от учениците в Ямбол посочват, че някога в живота си са ги употребявали, а 1,4% от тях посочват употреба през последните 30 дни. С ежедневна или почти ежедневна употреба на нови наркотици са 0,6% от тях. Учениците най-често употребяват нови наркотици под формата на растителна смес за пушене, прах, кристали и таблетки.

Според 4,5% от учениците в Ямбол, редовното пушене на канабис не представлява риск за здравето. 13,8% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат редовно наргиле. Само 2,1% от учениците определят редовната употреба на кокаин като нерискова. 17,4% одобряват пушенето на канабис, като при 4,5% това се отнася независимо от количеството.

59,7% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за страната ни, за 53,4% е проблем за град Ямбол, а за 47,8% е проблем за училището, в което учат.

Подробен анализ от проучването вижте тук.