В периода ноември-декември 2018 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Глобал Метрикс“ ЕООД беше реализирано проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (VIII-XII клас) в София област. Проучването обхвана 1257 ученици от 11 училища (80 паралелки) на територията на областта.


Основни резултати по отношение на употребата на наркотици:

23,1% от учениците в София област посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество. Най-голям дял от тях са употребявали марихуана (18,8%), също хашиш (9,5%), кокаин (4,8%), амфетамини (4,0%), екстази (2,5%) и метамфетамини (2,3%). Употреба на комбинация на две и повече наркотични вещества е характерна за 1,7% от анкетираните.

17,5% от учениците отбелязват, че са употребявали някакво наркотично вещество 12 месеца преди провеждане на проучването, като най-голям дял са употребявали марихуана (13,8%), хашиш (7,1%), кокаин (3,2%) и амфетамини (2,9%).

През последните 30 дни преди провеждане на проучването делът на употребявалите някакво наркотично вещество е 12,6%, като най-голям дял от учениците отбелязват употреба на марихуана (9,5%) и хашиш (4,9%), както и кокаин (1,9%) и амфетамини (1,7%).

Най-висок процент от отговорилите посочват, че през последните 30 дни ежедневно или почти ежедневно са употребявали канабис (3,3%), както и екстази и халюциногени (0,5%) и кокаин (0,4%).

5,8% от учениците в София област са употребили за първи път канабис на възраст 16-19 години, 2,8% са посочили, че на тази възраст за първи път са употребили кокаин, а 2,7% – амфетамини.

В по-ранна възраст (13-15 години), когато става дума за първа употреба на някакво наркотично вещество, отново изпъква употребата на канабис (7,7%), а също и на кокаин (2,0%), амфетамини (1,7%), екстази (1,5%).

В най-ранна възраст (под 13 години) най-често учениците в София област започват да употребяват канабис (3,1%), стимуланти (1,7%) и опиоиди (1,4%).

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често посочват „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ (6,3%), „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (5,3%), „от скука, за разнообразие“ (4,3%), „защото е лесно достъпно“ (2,9%) и „за да бъдат приети от другите (групата, компанията)“ (2,7%).

12,7% от учениците посочват, че някога в живота си са употребили канабис в комбинация с алкохол, а 5,0% – през последните 30 дни.

По отношение на употребата на нови (т.нар. от медиите „дизайнерски”) наркотици или продукти, различни от вече познатите и разпространявани, 8,1% от учениците в София област посочват, че някога в живота си са ги употребявали, а 3,3% от тях посочват употреба през последните 30 дни. С ежедневна или почти ежедневна употреба на нови наркотици са 1,3% от тях. Учениците най-често употребяват нови наркотици под формата на растителна смес за пушене, прах, таблетки и кристали.

Според 9,9% от учениците в София област, редовното пушене на канабис не представлява риск за здравето. 21,9% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат редовно наргиле. 5,3% от учениците определят редовната употреба на кокаин като нерискова. 22,7% одобряват пушенето на канабис, като при 8,7% това се отнася независимо от количеството.

59,3% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за страната ни, за 55,1% е проблем за София област, а за 53,5% е проблем за училището, в което учат.

Подробен анализ от проучването вижте тук.