В края на 2017 г. Алфа Рисърч, с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании, проведе представително проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (9-12 клас) в гр. Добрич. То обхвана 1399 ученика от 14 училища (75 паралелки) на територията на града.

23,5% от учениците в град Добрич посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество. Най-голям дял от тях са употребявали марихуана (20,4%), също хашиш (5,7%), амфетамини (5,1%), кокаин (2,9%), екстази (2,7%), метамфетамини (2,7%). Употреба на комбинация на две и повече наркотични вещества е характерна за 2,8% от анкетираните.

18,1% от учениците отбелязват, че са употребявали някакво наркотично вещество 12 месеца преди провеждане на проучването, като най-голям дял са употребявали марихуана (15,5%), хашиш (4,0%), амфетамини (3,3%), екстази (2,1%).

През последните 30 дни преди провеждане на проучването делът на употребявалите някакво наркотично вещество е 10,9%, като най-голям дял от учениците отбелязват употреба на марихуана (9,3%), както и на хашиш (2,2%) и амфетамини (2,1%).

Най-висок процент от отговорилите посочват, че през последните 30 дни ежедневно или почти ежедневно са употребявали канабис (1,2%), както и амфетамини (0,4%).

7,0% от учениците в Добрич са употребили за първи път канабис на възраст 16-18 години, 2,3% са посочили, че на тази възраст за първи път са употребили амфетамини, 0,9% – кокаин.

В по-ранна възраст (13-15 години), когато става дума за първа употреба на някакво наркотично вещество, отново изпъква употребата на канабис (9,5%), както и на амфетамини (1,1%).

В най-ранна възраст (под 13 години) най-често учениците в Добрич започват да употребяват канабис (1,2%), синтетични канабиноиди, кокаин, метамфетамини и инхаланти (по 0,3%).

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често посочват „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (3,9%), „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ (3,1%), „от скука, за разнообразие“ (1,4%), „за да се откъснат от действителността“ (1,4%).

10,3% от учениците посочват, че някога в живота си са употребили канабис в комбинация с алкохол, а 3,1% – през последните 30 дни.

По отношение на употребата на нови (т.нар. от медиите „дизайнерски”) наркотици или продукти, различни от вече познатите и разпространявани, 2,2% от учениците в Добрич посочват, че някога в живота си са ги употребявали, а 1,3% от тях посочват употреба през последните 30 дни. С ежедневна или почти ежедневна употреба на нови наркотици са 0,4% от тях. Учениците най-често употребяват нови наркотици под формата на растителна смес за пушене, прах и таблетки.

Според 9,1% от учениците в Добрич, редовното пушене на канабис не представлява риск за здравето. 15,7% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат редовно наргиле. Само 2,4% от учениците определят редовната употреба на кокаин като нерискова. 22,2% одобряват пушенето на канабис, като при 5,6% това се отнася независимо от количеството.

66,8% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за страната ни, за 62,0% е проблем за град Добрич, а за 60,2% е проблем за училището, в което учат.

Подробен анализ от проучването вижте тук: