В края на 2017 г. „Глобал Метрикс“ ЕООД с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании проведе представително проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (9-12 клас) в гр. Кърджали. То обхвана 906 ученика от 10 училища (55 паралелки) на територията на града.

12,6% от учениците в Кърджали посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество. Най-голям дял от тях са употребявали марихуана (9,8%), също хашиш (4,5%), амфетамини (4,5%), кокаин (4,2%), хероин (4,0%), екстази (4,0%), метамфетамини (3,4%). Употреба на комбинация на две и повече наркотични вещества е характерна за 2,8% от анкетираните.

10,0% от учениците отбелязват, че са употребявали някакво наркотично вещество 12 месеца преди провеждане на проучването, като най-голям дял са употребявали марихуана (7,3%), амфетамини (3,8%), кокаин (3,6%), хероин (3,4%), метадон (2,8%), хашиш (2,6%), екстази (2,6%) и метамфетамини (2,4%).

През последните 30 дни преди провеждане на проучването делът на употребявалите някакво наркотично вещество е 7,0%, като най-голям дял от учениците отбелязват употреба на марихуана (4,3%), както и на амфетамини (2,8%), хероин (2,5%) и кокаин (2,4%).

Най-висок процент от отговорилите посочват, че през последните 30 дни ежедневно или почти ежедневно са употребявали канабис (1,3%), както и синтетични канабиноиди (0,8%) и анаболни стероиди (0,8%).

3,2% от учениците в Кърджали са употребили за първи път канабис на възраст 16-18 години, 1,3% са посочили, че на тази възраст за първи път са употребили амфетамини, 1,1% – кокаин.

В по-ранна възраст (13-15 години), когато става дума за първа употреба на някакво наркотично вещество, отново изпъква употребата на канабис (2,4%), а също и на амфетамини (1,3%), екстази и инхаланти (по 0,8%).

В най-ранна възраст (под 13 години) най-често учениците в Кърджали започват да употребяват канабис (1,4%), опиоиди (1,1%) и кокаин (1,0%).

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често посочват „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (4,0%), „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ (4,0%) и „от скука, за разнообразие“ (2,6%).

6,7% от учениците посочват, че някога в живота си са употребили канабис в комбинация с алкохол, а 2,2% – през последните 30 дни.

По отношение на употребата на нови (т.нар. от медиите „дизайнерски”) наркотици или продукти, различни от вече познатите и разпространявани, 3,2% от учениците в Кърджали посочват, че някога в живота си са ги употребявали, а 1,7% от тях посочват употреба през последните 30 дни. С ежедневна или почти ежедневна употреба на нови наркотици са 0,9% от тях. Учениците най-често употребяват нови наркотици под формата на растителна смес за пушене, прах, таблетки и кристали.

Според 4,5% от учениците в Кърджали, редовното пушене на канабис не представлява риск за здравето. 10,9% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат редовно наргиле. Само 1,9% от учениците определят редовната употреба на кокаин като нерискова. 14,7% одобряват пушенето на канабис, като при 4,7% това се отнася независимо от количеството.

70,9% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за страната ни, за 68,2% е проблем за град Кърджали, а за 63,0% е проблем за училището, в което учат.

Подробен анализ от проучването вижте тук: