В края на 2017 г. „Глобал Метрикс“ ЕООД с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании проведе представително проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (9-12 клас) в гр. Монтана. То обхвана 1135 ученика от 9 училища (56 паралелки) на територията на града.

20,9% от учениците в Монтана посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество. Най-голям дял от тях са употребявали марихуана (18,1%), също хашиш (5,6%), амфетамини (4,2%), кокаин (2,6%), екстази (2,3%), метамфетамини (2,3%), хероин (2,3%), LSD (2,2%). Употреба на комбинация на две и повече наркотични вещества е характерна за 2,5% от анкетираните.

15,5% от учениците отбелязват, че са употребявали някакво наркотично вещество 12 месеца преди провеждане на проучването, като най-голям дял са употребявали марихуана (13,1%), хашиш (3,7%), амфетамини (2,9%), кокаин (2,3%), екстази (2,0%) и метамфетамини (1,9%).

През последните 30 дни преди провеждане на проучването делът на употребявалите някакво наркотично вещество е 9,7%, като най-голям дял от учениците отбелязват употреба на марихуана (8,1%), както и хашиш (2,0%), амфетамини (1,4%), хероин (1,2%) и метамфетамини (1,2%).

Най-висок процент от отговорилите посочват, че през последните 30 дни ежедневно или почти ежедневно са употребявали канабис (1,6%), както и хероин (1,0%) и анаболни стероиди (0,8%).

7,1% от учениците в Монтана са употребили за първи път канабис на възраст 16-18 години, 1,9% са посочили, че на тази възраст за първи път са употребили амфетамини.

В по-ранна възраст (13-15 години), когато става дума за първа употреба на някакво наркотично вещество, отново изпъква употребата на канабис (7,6%), а също и на амфетамини (1,1%), кокаин и опиоиди (по 0,7%).

В най-ранна възраст (под 13 години) най-често учениците в Монтана започват да употребяват канабис (1,7%), инхаланти и синтетични канабиноиди (по 0,6%).

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често посочват „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (5,6%), „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ (4,6%) и „от скука, за разнообразие“ (3,5%).

11,0% от учениците посочват, че някога в живота си са употребили канабис в комбинация с алкохол, а 3,9% – през последните 30 дни.

По отношение на употребата на нови (т.нар. от медиите „дизайнерски”) наркотици или продукти, различни от вече познатите и разпространявани, 3,4% от учениците в Монтана посочват, че някога в живота си са ги употребявали, а 1,7% от тях посочват употреба през последните 30 дни. С ежедневна или почти ежедневна употреба на нови наркотици са 0,8% от тях. Учениците най-често употребяват нови наркотици под формата на растителна смес за пушене, прах, течност и таблетки.

Според 6,9% от учениците в Монтана, редовното пушене на канабис не представлява риск за здравето. 19,4% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат редовно наргиле. Само 2,0% от учениците определят редовната употреба на кокаин като нерискова. 18,1% одобряват пушенето на канабис, като при 5,6% това се отнася независимо от количеството.

64,1% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за страната ни, за 59,2% е проблем за град Монтана, а за 57,4% е проблем за училището, в което учат.

Подробен анализ от проучването вижте тук: