В края на 2017 г. „Глобал Метрикс“ ЕООД с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании проведе представително проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (9-12 клас) в гр.Разград. То обхвана 1022 ученика от 9 училища (56 паралелки) на територията на града.

17,1% от учениците в град Разград посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество. Най-голям дял от тях са употребявали марихуана (13,3%), също хашиш (5,8%), амфетамини (4,4%), кокаин (3,6%), опиоиди (3,5%), екстази (3,1%), метамфетамини (3,0%). Употреба на комбинация на две и повече наркотични вещества е характерна за 3,9% от анкетираните.

13,9% от учениците отбелязват, че са употребявали някакво наркотично вещество 12 месеца преди провеждане на проучването, като най-голям дял са употребявали марихуана (10,7%), хашиш (4,4%), амфетамини (3,7%), опиоиди (3,1%), кокаин (2,6%), екстази (2,5%).

През последните 30 дни преди провеждане на проучването делът на употребявалите някакво наркотично вещество е 9,5%, като най-голям дял от учениците отбелязват употреба на марихуана (6,8%), както и на хашиш (2,9%) и опиоиди (2,1%).

Най-висок процент от отговорилите посочват, че през последните 30 дни ежедневно или почти ежедневно са употребявали канабис (1,8%), както и инхаланти (0,9%).

4,5% от учениците в Разград са употребили за първи път канабис на възраст 16-18 години, 1,3% са посочили, че на тази възраст за първи път са употребили амфетамини, 1,1% – анаболни стероиди.

В по-ранна възраст (13-15 години), когато става дума за първа употреба на някакво наркотично вещество, отново изпъква употребата на канабис (5,3%), както и на инхаланти (0,5%).

В най-ранна възраст (под 13 години) най-често учениците в Разград също започват да употребяват канабис (0,9%) и инхаланти (0,7%).

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често посочват „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (6,0%), „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ (4,1%) и „от скука, за разнообразие“ (2,9%).

9,1% от учениците посочват, че някога в живота си са употребили канабис в комбинация с алкохол, а 2,9% – през последните 30 дни.

По отношение на употребата на нови (т.нар. от медиите „дизайнерски”) наркотици или продукти, различни от вече познатите и разпространявани, 3,2% от учениците в Разград посочват, че някога в живота си са ги употребявали, а 1,4% от тях посочват употреба през последните 30 дни. С ежедневна или почти ежедневна употреба на нови наркотици са 1,4% от тях. Учениците най-често употребяват нови наркотици под формата на растителна смес за пушене и прах.

Според 8,0% от учениците в Разград, редовното пушене на канабис не представлява риск за здравето. 11,5% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат редовно наргиле. Само 2,9% от учениците определят редовната употреба на кокаин като нерискова. 13,2% одобряват пушенето на канабис, като при 4,5% това се отнася независимо от количеството.

67,7% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за страната ни, за 65,3% е проблем за град Разград, а за 61,8% е проблем за училището, в което учат.

Подробен анализ от проучването вижте тук: