В края на 2017 г. „Глобал Метрикс“ ЕООД с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании проведе представително проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (9-12 клас) в гр. Русе. То обхвана  1114 ученика от 17 училища (57 паралелки) на територията на града.

30,1% от учениците в град Русе посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество. Най-голям дял от тях са употребявали марихуана (26,2%), също хашиш (9,0%), амфетамини (6,5%), метамфетамини (6,2%) и кокаин (5,9%). Употреба на комбинация на две и повече наркотични вещества е характерна за 5,7% от анкетираните.

24,0% от учениците отбелязват, че са употребявали някакво наркотично вещество 12 месеца преди провеждане на проучването, като най-голям дял са употребявали марихуана (21,1%), амфетамини (5,4%), метамфетамини (5,4%), кокаин (4,9%), екстази (4,4%).

През последните 30 дни преди провеждане на проучването делът на употребявалите някакво наркотично вещество е 17,0%, като най-голям дял от учениците отбелязват употреба на марихуана (14,3%), както и на хашиш (4,6%), амфетамини (3,9%), метамфетамини (3,6%), хероин и анаболни стероиди (по 3,5%).

Най-висок процент от отговорилите посочват, че през последните 30 дни ежедневно или почти ежедневно са употребявали канабис (3,1%), както и анаболни стероиди (2,0%), амфетамини и хероин (по 1,9%).

7,5% от учениците в Русе са употребили за първи път канабис на възраст 16-18 години, 1,3% са посочили, че на тази възраст за първи път са употребили амфетамини, 1,1% – кокаин.

В по-ранна възраст (13-15 години), когато става дума за първа употреба на някакво наркотично вещество, отново изпъква употребата на канабис (12,6%), а също и на амфетамини (1,3%), екстази и инхаланти (по 0,8%).

В най-ранна възраст (под 13 години) най-често учениците в Русе започват да употребяват канабис (2,5%), амфетамини (1,9%), кокаин (1,8%) и метамфетамини (1,6%).

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често посочват „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (9,1%), „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ (7,2%) и „от скука, за разнообразие“ (4,5%).

15,2% от учениците посочват, че някога в живота си са употребили канабис в комбинация с алкохол, а 6,0% – през последните 30 дни.

По отношение на употребата на нови (т.нар. от медиите „дизайнерски”) наркотици или продукти, различни от вече познатите и разпространявани, 4,5% от учениците в Русе посочват, че някога в живота си са ги употребявали, а 2,3% от тях посочват употреба през последните 30 дни. С ежедневна или почти ежедневна употреба на нови наркотици са 1,5% от тях. Учениците най-често употребяват нови наркотици под формата на растителна смес за пушене, прах, кристали и таблетки.

Според 11,8% от учениците в Русе, редовното пушене на канабис не представлява риск за здравето. 21,0% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат редовно наргиле. Само 3,3% от учениците определят редовната употреба на кокаин като нерискова. 26,0% одобряват пушенето на канабис, като при 9,5% това се отнася независимо от количеството.

61,1% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за страната ни, за 61,6% е проблем за град Русе, а за 56,6% е проблем за училището, в което учат.

Подробен анализ от проучването вижте тук.