В края на 2017 г. Алфа Рисърч, с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании, проведе представително проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (9-12 клас) в гр. Силистра. То обхвана 1242 ученика от 10 училища (60 паралелки) на територията на града.

25,5% от учениците в град Силистра посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество. Най-голям дял от тях са употребявали марихуана (22,8%), също хашиш (9,3%), амфетамини (4,8%), кокаин (4,3%), метамфетамини (3,3%), екстази (3,1%). Употреба на комбинация на две и повече наркотични вещества е характерна за 2,6% от анкетираните.

19,5% от учениците отбелязват, че са употребявали някакво наркотично вещество 12 месеца преди провеждане на проучването, като най-голям дял са употребявали марихуана (18,0%), хашиш (6,0%), кокаин (3,4%), амфетамини (3,3%), екстази (2,5%).

През последните 30 дни преди провеждане на проучването делът на употребявалите някакво наркотично вещество е 11,9%, като най-голям дял от учениците отбелязват употреба на марихуана (10,4%), както и на хашиш (3,3%), амфетамини (2,4%), кокаин (2,3%), екстази (2,1%).

Най-висок процент от отговорилите посочват, че през последните 30 дни ежедневно или почти ежедневно са употребявали канабис (1,7%), както и опиоиди, екстази и анаболни стероиди (по 0,7%).

8,2% от учениците в Силистра са употребили за първи път канабис на възраст 16-18 години, 1,7% са посочили, че на тази възраст за първи път са употребили амфетамини, 1,4% – кокаин.

В по-ранна възраст (13-15 години), когато става дума за първа употреба на някакво наркотично вещество, отново изпъква употребата на канабис (10,3%), както и на амфетамини (0,9%).

В най-ранна възраст (под 13 години) най-често учениците в Силистра започват да употребяват канабис (2,1%), опиоиди (0,7%), инхаланти и амфетамини (по 0,6%).

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често посочват „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (3,8%), „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ (3,2%), „от скука, за разнообразие“ (2,6%), „за да се откъснат от действителността“ (1,6%).

14,0% от учениците посочват, че някога в живота си са употребили канабис в комбинация с алкохол, а 5,0% – през последните 30 дни.

По отношение на употребата на нови (т.нар. от медиите „дизайнерски”) наркотици или продукти, различни от вече познатите и разпространявани, 3,4% от учениците в Силистра посочват, че някога в живота си са ги употребявали, а 1,4% от тях посочват употреба през последните 30 дни. С ежедневна или почти ежедневна употреба на нови наркотици са 0,8% от тях. Учениците най-често употребяват нови наркотици под формата на растителна смес за пушене и прах.

Според 8,2% от учениците в Силистра, редовното пушене на канабис не представлява риск за здравето. 14,4% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат редовно наргиле. Само 2,5% от учениците определят редовната употреба на кокаин като нерискова. 21,8% одобряват пушенето на канабис, като при 5,3% това се отнася независимо от количеството.

67,6% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за страната ни, за 65,3% е проблем за град Силистра, а за 60,0% е проблем за училището, в което учат.

Подробен анализ от проучването вижте тук: