В края на 2017 г. „Глобал Метрикс“ ЕООД с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании проведе представително проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (9-12 клас) в гр. Сливен. То обхвана  1384 ученика от 13 училища (61 паралелки) на територията на града.

22,8% от учениците в град Сливен посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество. Най-голям дял от тях са употребявали марихуана (19,0%), също хашиш (7,7%), метамфетамини (5,4%), кокаин (4,3%), амфетамини и екстази (по 3,5%). Употреба на комбинация на две и повече наркотични вещества е характерна за 3,2% от анкетираните.

16,9% от учениците отбелязват, че са употребявали някакво наркотично вещество 12 месеца преди провеждане на проучването, като най-голям дял са употребявали марихуана (13,5%), хашиш (4,8%), метамфетамини (4,1%), кокаин (3,3%), амфетамини (2,6%), екстази (2,5%).

През последните 30 дни преди провеждане на проучването делът на употребявалите някакво наркотично вещество е 10,8%, като най-голям дял от учениците отбелязват употреба на марихуана (7,8%), както и на хашиш (2,5%), амфетамини (2,3%) и кокаин (2,0%).

Най-висок процент от отговорилите посочват, че през последните 30 дни ежедневно или почти ежедневно са употребявали канабис (2,0%), както и амфетамини, метамфетамини и хероин (по 0,9%).

5,5% от учениците в Сливен са употребили за първи път канабис на възраст 16-18 години, 1,8% са посочили, че на тази възраст за първи път са употребили метамфетамини, 1,0% – кокаин.

В по-ранна възраст (13-15 години), когато става дума за първа употреба на някакво наркотично вещество, отново изпъква употребата на канабис (9,0%), а също и на метамфетамини (1,7%) и кокаин (0,8%).

В най-ранна възраст (под 13 години) най-често учениците в Сливен започват да употребяват канабис (1,6%), халюциногени (0,7%), екстази (0,7%), опиоиди, инхаланти и синтетични канабиноиди (по 0,6%).

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често посочват „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (7,2%), „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ (6,9%) и „от скука, за разнообразие“ (4,3%).

9,0% от учениците посочват, че някога в живота си са употребили канабис в комбинация с алкохол, а 2,5% – през последните 30 дни.

По отношение на употребата на нови (т.нар. от медиите „дизайнерски”) наркотици или продукти, различни от вече познатите и разпространявани, 3,5% от учениците в Сливен посочват, че някога в живота си са ги употребявали, а 1,5% от тях посочват употреба през последните 30 дни. С ежедневна или почти ежедневна употреба на нови наркотици са 1,3% от тях. Учениците най-често употребяват нови наркотици под формата на растителна смес за пушене и прах.

Според 7,4% от учениците в Сливен, редовното пушене на канабис не представлява риск за здравето. 18,4% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат редовно наргиле. Само 2,9% от учениците определят редовната употреба на кокаин като нерискова. 18,9% одобряват пушенето на канабис, като при 6,1% това се отнася независимо от количеството.

65,8% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за страната ни, за 66,5% е проблем за град Сливен, а за 56,4% е проблем за училището, в което учат.

Подробен анализ от проучването вижте тук: