В края на 2017 г. „Глобал Метрикс“ ЕООД с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании проведе представително проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (9-12 клас) в гр.Стара Загора. То обхвана 1464 ученика от 15 училища (69 паралелки) на територията на града.

29,2% от учениците в град Стара Загора посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество. Най-голям дял от тях са употребявали марихуана (23,9%), също хашиш (8,3%), амфетамини (7,7%), метамфетамини (6,2%), кокаин (5,8%), LSD (5,2%), екстази (5,1%). Употреба на комбинация на две и повече наркотични вещества е характерна за 4,6% от анкетираните.

23,7% от учениците отбелязват, че са употребявали някакво наркотично вещество 12 месеца преди провеждане на проучването, като най-голям дял са употребявали марихуана (18,8%), амфетамини (5,9%), хашиш (5,4%), метамфетамини (4,8%), кокаин (4,6%).

През последните 30 дни преди провеждане на проучването делът на употребявалите някакво наркотично вещество е 14,4%, като най-голям дял от учениците отбелязват употреба на марихуана (10,5%), както и на хашиш (3,5%) и хероин (3,3%).

Най-висок процент от отговорилите посочват, че през последните 30 дни ежедневно или почти ежедневно са употребявали канабис (2,8%), както и синтетични канабиноиди и амфетамини (по 1,0%).

6,0% от учениците в Стара Загора са употребили за първи път канабис на възраст 16-18 години, 3,1% са посочили, че на тази възраст за първи път са употребили амфетамини, 1,5% – метамфетамини, 1,4% – кокаин.

В по-ранна възраст (13-15 години), когато става дума за първа употреба на някакво наркотично вещество, отново изпъква употребата на канабис (12,0%), както и на амфетамини (2,0%), метамфетамини (1,8%), кокаин (1,4%).

В най-ранна възраст (под 13 години) най-често учениците в Стара Загора започват да употребяват канабис (2,3%) и опиоиди (1,1%).

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често посочват „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (8,7%), „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“ (6,6%) и „от скука, за разнообразие“ (2,9%).

15,8% от учениците посочват, че някога в живота си са употребили канабис в комбинация с алкохол, а 5,9% – през последните 30 дни.

По отношение на употребата на нови (т.нар. от медиите „дизайнерски”) наркотици или продукти, различни от вече познатите и разпространявани, 4,8% от учениците в Стара Загора посочват, че някога в живота си са ги употребявали, а 2,5% от тях посочват употреба през последните 30 дни. С ежедневна или почти ежедневна употреба на нови наркотици са 1,2% от тях. Учениците най-често употребяват нови наркотици под формата на растителна смес за пушене, прах и кристали.

Според 9,1% от учениците в Стара Загора, редовното пушене на канабис не представлява риск за здравето. 18,4% смятат, че няма риск за здравето и когато пушат редовно наргиле. Само 3,5% от учениците определят редовната употреба на кокаин като нерискова. 24,0% одобряват пушенето на канабис, като при 7,9% това се отнася независимо от количеството.

59,9% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за страната ни, за 56,2% е проблем за град Стара Загора, а за 55,0% е проблем за училището, в което учат.

Подробен анализ от проучването вижте тук: