НФЦ

През 2020 г. с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании бяха проведени следните проучвания, свързани с употребата на психоактивни вещества в България:

  • Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред общото население (на възраст 15-64 г.) в България.
  • Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците (5-7 клас) в градовете Стара Загора и Плевен.
  • Нагласи и употреба на психоактивни вещества сред учениците (8-12 клас) в градовете София, Пловдив, Кърджали и Шумен.