НФЦ

В периода 9-11 май 2018 г. в гр.Стара Загора се поведе тридневен Професионален форум на тема: „Превенцията като процес на етичност, осъществимост, достоверност и ефективност“, организиран от Общински съвет по наркотичните вещества Стара Загора и Превантивно-информационен център по зависимости и със съдействието на Национален център по наркомании.

Гости и участници във форума бяха заместник-министърът на здравеопазването Светлана Йорданова, Иванка Сотирова, зам- кмет на община Стара Загора представители на Национален център по наркомании и Национален фокусен център за наркотици и наркомании, Столична дирекция на вътрешните работи – отдел „Противодействие на криминалната престъпност“, ОД на МВР – Стара Загора, Община Стара Загора и др.

През трите дни на форума беше направен преглед на ситуацията по отношение на употребата на психоактивни вещества (ПАВ) сред ученици от 9-12 клас на регионално ниво, на инструментите за събиране на информация и реализираните превантивни подходи. Обсъдено беше взаимодействието между Национален фокусен център за наркотици и наркомании, общинските съвети по наркотичните вещества и превантивно-информационните центрове в страната.

Фокусът на участниците беше насочен върху обсъждане на извършеното досега от работна група за създаване на Национална програма за превенция на употребата на ПАВ в училищна среда (5-7 клас). В малки групи участниците във форума разгледаха съдържателни аспекти на Програмата и дадоха предложения за нейното усъвършенстване.