Психиатрични клиники в университетски многопрофилни болници за активно лечение (и други)

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени
УМБАЛ (МБАЛ)Началник клиникаАдресТелефонE-mail
УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД

Втора психиатрична клиника
Проф. д-р Христо Кожухаров9010 гр. Варна, бул. “Христо Смирненски” № 1

Ет. 3 в сградата на Психиатрични клиники
052 302 851

052 978 497 (началник Втора психиатрична клиника)
office@svetamarina.com

vtorapk@svetamarina.com
УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД

Втора психиатрична клиника по обща психиатрия и зависимости
Доц. д-р Калоян Стойчев5802 гр. Плевен, ж.к. Сторгозия064 886 100

064 886 844 (началник Втора психиатрична клиника)
umbal@umbalpln.com

kzkpr@abv.bg
УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД

Клиника по психиатрия
Доц. д-р Златослав Арабаджиев4020 гр. Пловдив, бул. “Васил Априлов“ № 15а, етаж 1 на блок № 15032 602 911

032 602 557 (началник клиника)
unihosp@unihosp.com
УМБАЛ „Александровска“ ЕАД

Клиника по психиатрия
Проф. д-р Вихра Миланова1431 гр. София, ул. „Свети Георги Софийски“ № 102 9230 456

02 9230 512 (началник клиника)
umbal@alexandrovska.com

vihra.milanova@gmail.com
УМБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД

Първа психиатрична клиника
Проф. д-р Светлозар
Хараланов
1113 гр. София, ул. „Любен Русев“ № 102 9702 300 (централа)

02 9702 251 (началник клиника)
s.haralanov@svnaum.com
ВМА – МБАЛ София

Психиатрична клиника
Полковник доц. д-р Данчо Дилков1606 гр. София, ул. „Свети Георги Софийски“ № 302 9226 000 (централа)

02 9225 574 (началник клиника)
vma@vma.bg

psihiatria@vma.bg