Психиатрични легла и психиатрични места за краткотраен престой (2012 – 2021 г.)

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени

База данни (2008 – 2021 г.).xlsx

Психиатрични легла (общо и по вид) и психиатрични места за краткотраен престой (2012 – 2021 г.)

2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.
Психиатрични легла (общо)4735482448484959405742104088406939764007
Наркологични162164154154129169177180142142
Интензивни293
Общопсихиатрични3633370436613713376139043783376137073445
Детско-юношески68433434323241414141
Дневен стационар587713799898
Места за краткотраен престой9089191135119312521239
Забележка: Данните са към 31.12.

Наркологични легла в лечебните заведения за психиатрична помощ (2012 – 2021 г.)

2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.
Наркологични легла162164154154129169177180142142
Държавни психиатрични болници110110100100751151151157777
Центрове за психично здраве20222222222240404040
Психиатрични клиники32323232323222252525
Забележка: Данните са към 31.12.

Източник: Национален център по обществено здраве и анализи.