Психиатрични легла и психиатрични места за краткотраен престой (2012 – 2022 г.)

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени

База данни (2008 – 2022 г.).xlsx

Психиатрични легла (общо и по вид) и психиатрични места за краткотраен престой (2012 – 2022 г.)

2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.
Психиатрични легла (общо)47354824484849594057421040884069397640074026
Наркологични162164154154129169177180142142132
Интензивни293
Общопсихиатрични36333704366137133761390437833761370734453754
Детско-юношески6843343432324141414151
Дневен стационар587713799898
Места за краткотраен престой90891911351193125212391242
Забележка: Данните са към 31.12.

Наркологични легла в лечебните заведения за психиатрична помощ (2012 – 2022 г.)

2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.
Наркологични легла162164154154129169177180142142132
Държавни психиатрични болници11011010010075115115115777767
Центрове за психично здраве2022222222224040404040
Психиатрични клиники3232323232322225252525
Забележка: Данните са към 31.12.

Източник: Национален център по обществено здраве и анализи.