COE

Изданието съдържа статии на експертите участвали в международната конференция по въпросите свързани с психичното здраве и наркоманията в местата за лишаване от свобода. Конференцията е проведена в Букурещ на 27-28 февруари 2013 г. Статиите поместени в публикацията отразяват основните заключения и аргументи на експертите участвали в конференцията.

Можете да прочетете цялата публикация, като посетите линка: http://www.coe.int/T/DG3/Pompidou/Source/Publications/MentalHealth-2013-dlv.pdf