НФЦ

На 04 април 2013 г. в сградата на Национален център по наркомании се състоя Първа работна среща на Експертната група по Европейския индикатор „Проблемна употреба на наркотици (Problem drug use)”. В експертната група взеха участие представители на Национален статистически институт, Национален център по обществено здраве и анализи, Медицински университет-София и Югозападен университет „Неофит Рилски“.

Срещата бе открита от Момчил Василев, директор на Национален фокусен център за наркотици и наркомании, който запозна участниците с дейностите и ангажиментите на НФЦ в посока развитие на ключовия европейки индикатор. По-късно представи и предстоящо проучване за оценка на проблемно употребяващите наркотици.

Йорданка Стойнева, експерт към НФЦ, представи обсъжданията и решенията взети по време на последната Европейска среща на експертите по индикатора, организирана от ЕЦМНН.

Обсъдени бяха възможностите за сътрудничество между НФЦ и представителите на отделните институции, участващи в работната група в посока развитие на индикатора.