НФЦ

На  21.06.2013 г. в сградата на Национален център по наркомании се проведе Първа работна среща по проекта „Обществени разходи, свързани с наркотици и наркомании в България“. Той е свързан с извършване на оценка на всички изразходени финансови средства в областта на наркотиците и наркоманиите, като от 2014 г.

НФЦ е задължен да докладва данни по този индикатор на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA). На срещата присъстваха представители на Министерство на здравеопазването, Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, Висш съдебен съвет, Министерство на труда и социалната политика, Национален статистически институт и Столична община, като те ще бъдат част от работната група по проекта, която ще обсъжда и подкрепи методика за идентифициране на обществените разходи в областта на наркотиците и наркоманиите в различните институции.

По време на срещата г-н Момчил Василев, Директор на Националния фокусен център за наркотици и наркомании (НФЦ), представи презентация на тема: „ПРОЕКТ: ОБЩЕСТВЕНИ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С НАРКОТИЦИ И НАРКОМАНИИ В БЪЛГАРИЯ“ (ДЕФИНИЦИЯ, ЗАДАЧА И ЦЕЛ НА ПРОЕКТА), след което бяха обсъдени  възможностите за сътрудничество между НФЦ и представителите на отделните институции, участващи в работната група в посока от кого и  как да се събере необходимата информация за целите на проекта.