През месец януари 2010 година излезе от печат първото издание на вестника на EAD. Основните теми,  застъпени в него са:

 • Годишен доклад на ЕЦМНН за състоянието на проблема с наркотиците в Европа 2009.
 • Великобритания:Туроператорите и летищните органи, обединяват усилията си в борбата срещу контрабандата на наркотици.
 • Франция: Комикси на тема „ Какъв би бил живота ти без алкохол” във френските училища.
 • Рамада, Португалия: Отбелязване на двадесетата годишнина от събарянето на Берлинската стена.
 • Италиано- финландски медиен сенинар „ Зависимости и култури”

 Предлагаме Ви някои акценти от темите:

Годишен доклад на ЕЦМНН за състоянието на проблема с наркотиците в Европа 2009.

Европейският център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите издаде Годишен доклад за състоянието на проблема с наркотиците в Европа за2009 година.

Докладът анализира европейската политика, законодателство и мерките, които се взимат относно употребата и разпространението на наркотици в Европа.

По- детаилно са разгледани:

 • Канабис
 • Амфетамини, екстази и LSD
 • Кокаин и крак кокаин
 • Употребата на опиати и инжектиране на наркотици
 • Свързаните с употребата на наркотици инфекциозни болести и смърт
 • Новите дроги и очертаващите се тенденции.

Италиано- финландски медиен сенинар .

От 15 до 18 октомври 2009 година в Комо, Италия, се състоя медиен семинар, чиято основна тема беше „ Зависимости и култури”. Беше анализирана връзката между употребата на алкохол, наркотици и хазарт от финландска и италианска културна гледна точка.