EMCDAA

През последното десетилетие се наблюдава безпрецедентно нарастване на броя на нови наркотици, появяващи се на световния пазар. В Европа всяка седмица се откриват около две нови психоактивни вещества (NPS), което представлява голямо предизвикателство за политиката по отношение на наркотиците. В последния си доклад, публикуван в навечерието на Международния ден за борба с злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици (26 юни), агенцията на ЕС за наркотиците (EMCDDA) представя първия си анализ на здравните отговори на новите наркотици, които често се продават като „legal highs“.

Публикацията на английски език можете да изтеглите тук