EMCDAA

През м. януари 2009 г. Националният фокусен център на Обединеното кралство изненада заинтересовани и партньори с първия си информационен бюлетин, предлагащ информация за работата на Фокусния център и за сътрудничеството му с Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA).

В Бюлетина се съобщава, че Годишният доклад’2008 относно ситуацията с наркотиците в Обединеното кралство е вече достъпен и в интернет-сайта на техния Фокусен център (http://www.ukfocalpoint.org.uk/). Темите, около които е организиран доклада са свързани с политика по превенция, употреба, лечение, нарко-пазари, здравни и социални взаимовръзки, както и обществените отговори на здравни и социални последици. В допълнение към доклада е публикувано специално издание с информация за данни от статистиката, свързани с престъпления, свързани с наркотици.

Освен че издава Годишен доклад Фокусният център на Обединеното кралство поддържа регистър с настоящи проучвания и база данни за състоянието на страната в областта на наркотиците и наркоманиите, разделена на пет епидемиологични индикатора:

– Разпространение и тендeнции на употреба сред общото население;

– Разпространение и тенденции на проблемната употреба на наркотични вещества;

– Инфекциозни болести, свързани с употребата на наркотици;

– Смъртност сред употребяващите;

– Търсене на лечение.

За 2008 година се забелязват следните тенденции:

– Употребата на наркотици сред общото население намалява, като най-сериозен спад се отчита при марихуаната.

– Оценката относно приблизителния брой на проблемно употребяващите е малко над 400 хил.

– Смъртността  намалява в сравнение с върха си през 2001.

В бюлетина е поместена информация за миналогодишните европейски тенденции на разпространение и употребата на канабис сред младите хора (15 – 34 г.), представя се и Европейския годишен доклад, както и настоящи проекти на Обединеното кралство. Сред последните са регионални проекти – изследване в Саутхемптън за разпространение и употреба в денс центровете, както и проекти по EDDRA (база данни, свързана с обмяна на информация за намаляване на търсенето на наркотични вещества).

За повече информация – http://www.ukfocalpoint.org.uk/