EMCDAA

Алкохолът и употребата на наркотици в различните им форми могат да имат влияние върху живота на децата. Конвенцията на Обединените нации за правата на детето гласи, че децата трябва да могат да изразят своите становища по всички въпроси, засягащи живота им. Целта на това издание е в бъдеще да се дава повече възможност на децата да се изказват, да се запознават с проблемите на наркотиците и алкохола.

В Европа около 60 000 деца вероятно живеят с хора, които са на лечение заради проблеми с наркотици. А на още много други родителите им не се лекуват.

Гласът на децата може да видите на: http://www.emcdda.europa.eu/publications/thematic-papers/childrens-voices