EMCDAA

В периода 25-27 септември 2017 г. на официално посещение в България беше г-н Алексис Гусдийл, директор на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (ЕMCDDA). Той беше придружаван от д-р Румен Седефов, директор на Дирекция „Намаляване на предлагането и нови наркотици“ в ЕMCDDA.

В първия ден в аулата на Национален център по обществено здраве и анализи пред водещи специалисти в областта на наркотиците и наркоманиите в България Алексис Гусдийл и д-р Румен Седефов изнесоха лекция на тема „Актуалната ситуация в областта на наркотиците. Настоящи и бъдещи предизвикателства пред европейската и международната общност в областта на наркотиците“.

Следващите два дена от визитата бяха посветени на редица срещи с представители на водещи институции в нашата страна, имащи отношение към проблемите в областта на наркотиците и наркоманиите. Първата среща на делегацията беше с г-н Олег Петков, зам.-министър на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018. Алексис Гусдийл запозна домакина с основните насоки на Европейската стратегия 2025 на ЕMCDDA. От своя страна г-н Петков очерта основните приоритети, които си поставя България при своето председателство на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г. Това бе посрещнато с голям интерес от гостите, като бе дадена висока оценка на заложените задачи. Беше изразено взаимно желание за ползотворно сътрудничество по време на Българското председателство и съдействие при работата по актуалните въпроси на Съвета на ЕС.

Втората среща беше в Министерство на здравеопазването с г-жа Светлана Йорданова, зам.-министър, отговaряща за общественото и психичното здраве. На нея бяха обсъдени актуални въпроси по проблемите на превенцията, лечението, психосоциалната рехабилитация и намаляването на вредите от употребата на наркотици в България и възможностите за съдействие от ЕMCDDA във връзка с тях. Заедно с това бяха очертани проблемите по отношение на събирането и предоставянето на информация на ЕMCDDA по основните стандартни форми на Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX).

Третата среща беше в Министерство на вътрешните работи (МВР), където гостите се срещнаха с зам.-главен секретар на МВР Георги Арабаджиев и други представители на министерството. На нея бяха обсъдени въпроси, свързани с намаляването на предлагането на наркотици, както в България и региона, така и на европейско ниво, а също и възможностите за сътрудничество между МВР и Агенцията при осъществяване на трансгранични проекти с участието на експерти от министерството. Беше изтъкната значимата роля на МВР при подготовката на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г. и ролята на представителите на МВР в Хоризонталната група по наркотиците.

Четвъртата среща беше в Агенция „Митници“, като гостите бяха посрещнати лично от Георги Костов, директор на Агенцията. Иван Кучмов представи презентация с преглед на актуалните тенденции по отношение на борбата с незаконния трафик на наркотици и техните прекурсори. Бяха обсъдени възможностите за сътрудничество по проекти и обучения на точките на дейност на Агенция „Митници“ съвместно с колегите от съседните държави.

През третия ден от посещението си г-н Алексис Гусдийл и д-р Румен Седефов имаха среща с г-жа Офелия Кънева, директор на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД). На нея бяха обсъдени възможностите за осъществяване на съвместни проекти по отношение на превенцията на употребата на наркотици сред децата чрез използване на изградената мрежа на ДАЗД в цялата страна.

В края на посещението си двамата гости се срещнаха в парламента с д-р Даниела Дариткова – председател на комисията по здравеопазване в Народното събрание и г-н Цветан Цветанов – председател на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание, председател на парламентарната група на ПП „ГЕРБ“. Г-н Алексис Гусдийл запозна домакините с целите и резултатите от своето посещение, както и с готовността EMCDDA да подпомага дейностите на България в областта на наркотиците и наркоманиите, включително и по време на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г. Г-н Цветан Цветанов благодари за подкрепата и оцени високо съвместната работа на Европол с българските институции и служби за намаляване на предлагането на наркотици. Той категорично заяви, че България няма да се поддаде на призивите за легализиране на отглеждането и производството на марихуана на територията на страната.