На 17 май 2022 г., в София се проведе работна среща „Политики и перспективи в областта на намаляване на вредите от употребата на наркотици. Препоръки за законови промени и устойчиво финансиране“.  

Работната среща беше организирана от Национален център по обществено здраве и анализи и Министерство на здравеопазването на Република България в партньорство с Офиса на Световната здравна организация в България.

Участие взеха Алексис Гусдийл (директор на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите) и Анна Довбах (изпълнителен директор на Евразийската мрежа за намаляване на вредите от употребата на наркотици), както и експерти в областта на зависимостите, социалната работа и здравеопазването от държавни институции и неправителствени организации в България.

Интересът към срещата беше голям, като тя приключи с ангажираност от страна на представителите и на законодателната и на изпълнителната власт за активност и реализиране на промени, които ще доведат до устойчиво финансиране и разширяване на достъпа до услуги в областта на нископраговите програми за намаляване на вредите от употребата на психоактивни вещества.

Презентация на д-р Цвета Райчева

Намаляване на вредите: политики, анализ на ситуацията, проблеми и нужди (презентация на Анна Любенова)