НФЦ

На 2 ноември 2007 г. в сградата на Национален център по наркомании с представители на ПИЦ и ОбСНВ се проведе работна среща на тема “Организиране на проучвания на общинско ниво”. В нея участниците бяха запознати с основните моменти и етапи при провеждане на изследвания за оценка на проблемно употребяващите наркотични вещества по метода CAPTURE-RECAPTURE, а също и такива сред учениците и общото население.

Бяха разгледани общите организационни планове по бъдещите проекти и по-специално наличните възможности на всяка една от общините, необходимите средства и източниците на финансиране на отделните изследвания.

Бе стартиран процесът на изграждане на взаимодействие между координаторите от Национален фокусен център за наркотици и наркомании и представителите на общините във Варна, Пловдив, Бургас, Плевен, Перник, Пазарджик, Видин, Монтана, Смолян, Благоевград, Шумен и София по подготовката и провеждането на бъдещите проучвания сред общото население, учениците и такива за оценка на проблемно употребяващите наркотични вещества по метода CAPTURE-RECAPTURE.