НФЦ

На 12 юли в сградата на Национален център по наркомании се проведе поредната работна среща на Работната група към Национален фокусен център за развитие на ключовия индикатор „Смъртни случаи, свързани с употребата на наркотици. Участие в нея взеха представители на Клиника по съдебна медицина и деонтология – София, Национален център по обществено здраве и анализи , Национален статистически институт и Министерство на здравеопазването.

Срещата бе открита от Директора на НФЦ – г-н Момчил Василев, който запозна участниците с осъществените през 2011 г. дейности, свързани с информационното осигуряване на ключовия индикатор.

Момчил Василев и Соня Чипева (експерт в НФЦ) представиха основните проблеми и идеи за развитие на индикатора.

На срещата бяха обсъдени възможностите за по-подробно описание на причината за настъпване на смъртта в съобщението за смърт, възможностите за съдействие от страна на ЦСМП при събиране на необходимата информация и провеждане на необходимите емпирични изследвания, възможностите за получаване на данни за смъртни случаи от НЦОЗА, въвеждането на референтни дози за основни наркотични вещества и комбинации от такива, при които настъпва летален изход, т.е. референтни дози, при които като причина за настъпилата смърт може да се приеме „отравяне със свръх доза”, както и създаване на специализирано звено към ЦСМД-София за химически анализ на биологични проби от аутопсии и заключения относно причината за смърт при смъртни случаи, свързани с употреба на наркотици.