На 25 юни 2021 г. в хотел „Форум“ в София се проведе работна среща, насочена към възможностите в България за осъществяване на услуги за лечение и психосоциална рехабилитация за деца, които употребяват наркотици. Срещата беше организирана от отдел „Зависимости“, дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите“ в Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА).

В началото Александър Панайотов, дс (ръководител на Национален фокусен център за наркотици и наркомании към НЦОЗА) представи актуални данни по отношение на употребата на наркотици сред малолетни и непълнолетни лица, извършените от тях противообществени прояви, както и търсенето на лечение във връзка с употреба на наркотици от лица под 18 години.

Д-р Цвета Райчева (началник отдел „Зависимости“, Д ПЗПЗ, НЦОЗА) представи съществуващите услуги за деца и младежи под 18 години, които употребяват наркотици, а Марга Стоянова от Държавна агенция за закрила на детето – законовата рамка при осигуряване на тези услуги.

Във втората част на срещата специалният гост Федон Калотеракис (президент на Европейската федерация на терапевтичните общности и експерт към UNODC) представи практиката и опита по отношение на програмите за работа с деца и младежи в Европа и по света.

В панела за дискусия мнение по темата изразиха водещи експерти в областта – Виктория Казакова (Превантивно-информационен център по проблемите на наркоманиите, гр. София), Калин Петков (Рехабилитационен център Трамплин по програма „Живот без дрога“), д-р Михаил Герговски (главен експерт в Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните), д-р Георги Джупанов (Държавна психиатрична болница за лечение на наркомании и алкохолизъм, Суходол), а онлайн се включиха д-р Борислав Станчев (дирекция „Превенции“, гр. Варна) и д-р Иван Добринов (Държавна психиатрична болница, гр. Раднево).

Предвижда се от срещата да бъде създаден специален документ, който да очертае бъдещи насоки по темата и да даде предложения за по-нататъшно развитие на възможностите за предоставяне на услуги за лечение и психосоциална рехабилитация за деца, които употребяват наркотици.

Употреба на наркотици сред децата и младежите под 18 години (презентация)

Още по темата:
Все по-малки деца посягат към наркотиците (24 часа) 
На челни места сме по дрога на деца (clinica.bg)