НФЦ

На 20 и 21 януари 2011 г. в Зала 2 на Националния център по наркомании се проведе ІІ-ра работна среща на тема „УЧАСТИЕ НА МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ПО НАРКОТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ”, която Национален фокусен център за наркотици и наркомании организира в сътрудничество с Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”.

Централна тема по време на срещата бе събирането и представянето в обобщен вид на информация относно броя и профила на употребяващите наркотици сред лицата лишени от свобода (съответстваща на унифицираната за всички страни-членки на ЕС Стандартна таблица 12).

В Работната среща участваха представители на затворите от 12 града в България, доц. Емил Маджаров, зам. главен директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГДИН), Крум Петров, началник СДВР към ГДИН и екипът на Националнeн фокусен център за наркотици и наркомании (НФЦНН).

Работната програма включваше очертаване на ролята на България и НФЦНН в Европейската информационна мрежа в областта на наркотиците, запознаване с видовете наркотични вещества (включително и новите), както и с някои данни за Европа във връзка с употребата на наркотични вещества в местата за лишаване от свобода.

Вниманието бе фокусирано върху участието на затворите в информационната система по наркотиците в България и изясняване на начините за попълване на данните в отчетна форма относно показатели, свързани с употреба на наркотици сред лицата, лишени от свобода в затворите в България. Бяха разиграни ролеви игри за проверка на работата на новия инструментариум за събиране на данни.

В края присъстващите бяха запознати със системата на търсене на лечение в България като отправна точка за следваща среща, на която да бъдат решени проблемите по участието на местата за лишаване от свобода в тази система.