НФЦ

На 8 април 2010 г. в хотел “Жеравна”, град Банкя се проведе Работна среща на тема „УЧАСТИЕ НА МЕСТАТА ЗА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА В ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ПО НАРКОТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ”, която Национален фокусен център за наркотици и наркомании организира в сътрудничество с Главна дирекция „Изпълнение на наказанията”.

Поводът за организирането й бяха ангажиментите на България към Европейската информационна система в областта на наркотиците (REITOX), както и необходимостта от развитие на Националната публична информационна система в областта на наркотиците в изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците.

Специфичен фокус по време на Работната среща представляваха събирането и представянето на информация относно броя и профила на употребяващите наркотици сред лицата лишени от свобода (съответстваща на унифицираната за всички страни-членки на ЕС Стандартна таблица 12) и развитието на системата за информация относно търсещите лечение във връзка с употреба на наркотици (TDI) в България и в частност – в местата за лишаване от свобода.

В Работната среща участваха 37 представители на места за лишаване от свобода от 31 града в България (затвори и следствени арести), двама представители на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и екипът на Националния фокусен център за наркотици и наркомании.

Работната програма включваше:

Откриване на срещата Момчил Василев (директор НФЦ), представител ГДИН Встъпление към темата; данни от европейски източници, Представяне от Антония Банчева (НФЦ)

Събиране и отчитане на данни от МЛС в България относно броя и профила на употребяващите наркотици, Представяне от Момчил Василев (НФЦ)

Обратна връзка, коментари от участниците и дискусия относно представените теми и въпроси в Сесия 1, Водещ: Райна Илиева (НФЦ)

Обобщение на коментарите и дискусиите, Водещ: Момчил Василев (НФЦ) Въведение; Системата за информация за търсенето на лечение във връзка с употребата на наркотици (TDI), Представяне от Александър Панайотов (НФЦ)

Нов етап; Интернет базиран вариант на системата за информация за търсенето на лечение във връзка с употребата на наркотици, Представяне от Милен Вучев (външен експерт на НФЦ)

Практическа работа със Стандартна таблица 12 относно броя и профила на употребяващите наркотици, Водещ: Момчил Василев (НФЦ)

Практическа работа с интернет базираната система за информация за търсене на лечение, Водещ: Милен Вучев (външен експерт на НФЦ)

Заключителна сесия и закриване на срещата, Водещ: Момчил Василев (НФЦ)