Разкрити престъпления, свързани с наркотици от службите на Министерство на вътрешните работи (2008 – 2022 г.)

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени

Общо разкрити престъпления, свързани с наркотици (по чл. 242, ал. 2-3 и чл. 354а-354в НК) от службите на Министерство на вътрешните работи (2008 – 2022 г.)

2008 г.2009 г.2010 г.2011 г.2012 г.2013 г.2014 г.2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.
Разкрити престъпления (общо)259332013462237225022894299134244244403545074827459848874739
от тях:
на обществени места14561858194010519491119138815672080203823142430367020522217
в областен център/град208625642694161216131889213724443231291934193571131632523417
в село115192179227233254255283432375406446475387428
извън населено място63816456708385101171169172156161137153
във вилна зона94866106149231418131811
в гранична зона11191031033741511687
на ГКПП26810391010513648
извършени от:
жени228304307210220253275325341351409467443512476
българи245630393250225923842759282432403984398345244849462544854760
чужденци395966393042375057526151575293
малолетни (под 14 г.)2266647781112851111
непълнолетни (14-17 г.)233227287306347416472503487547672662475453490
на възраст 18 – 30 години198624612476159816411829183520502658233724232532243424742195
на възраст 31 – 40 години26234647036141550552662785990910691124126914801523
над 40 години159211237200200270237339336319414504531587640
безработни322372367380423538532636886834883981110111811152
не учат и не работят16111112117611911128111611
учащи124110127134159189195202267245306315262254277
неграмотни101312821484112012921526160417712238181018502000186719421687
с начално образование10093100926169778299969710912212995
с основно образование177183165172142170178177195189261230235241310
със средно образование221238265231228280273297339333393363409471547
с висше образование47761819152421232322412835
лица с минали осъждания76188492578284998297811521454138616311733186020091909
лица в нетрезво състояние341823172017252523241919272632
лица в наркотична възбуда25329217694101132188242395449635597566572591
извършени индивидуално238729873220213322592624277931594007383743234613437646714513
извършени в съучастие206214242239243270212265237198184214222216226
Разкрити престъпления по регистрираните през годината228428602981191219332239249529393936355340934256366038374050
от тях: с неизвестен извършител122513921532104882296987810551276115416291915187320572238
Източник: Министерство на вътрешните работи.