Разпределение на лишените от свобода в затворите и поправителните домове на Република България (2015-2023 г.)

Употреба на психоактивни вещества
Употреба на медикаменти
Употреба на наркотици
Превенция
Предлагане на лечение
Търсене на лечение
Здравни последици
Намаляване на вредите
Престъпления
Пазар на наркотици
Места за лишаване от свобода
Мониторинг на публикациите
Нагласи за законодателни промени

База данни (2012 – 2023 г.).xlsx

Разпределение на лишените от свобода в затворите и поправителните домове на Република България (2015 – 2023 г.) (по пол)

2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.2023 г.
Общ брой лишени от свобода787074087345698866516448625158735513
Осъдени720167196758634960425825557453285006
Обвиняеми190188164168163162162123232
Подсъдими479501423471446461515422275
От тях:
Мъже (общо)761171627117677064386232605956635309
Осъдени696364946543614458495624540751424829
Обвиняеми181186161163159160159118230
Подсъдими467482413463430448493403250
Жени (общо)259246228218213216192210204
Осъдени238225215205193201167186177
Обвиняеми923542352
Подсъдими12191081613221925
Чуждестранни граждани (общо)232242215186161137109159134
Мъже230234206176153129104155131
Жени2891088543
Данните са към 01.01. на съответната година.

Разпределение на лишените от свобода в затворите и поправителните домове на Република България (2015 – 2023 г.) (по места за лишаване от свобода)

Затвор/ПД2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.2023 г.
Белене501509524441404404369377371
Бобов дол461477466439424398390373325
Бургас790717682778733742731721671
Варна604564534547520479516448466
Враца580502524490427396422404381
Ловеч778678700692672632574547508
Пазарджик409582460374317307320311299
Плевен419421411402382327300302304
Пловдив618628595579618688633547457
Сливен259246228218213216192210204
София14671407137513501333127111791066960
Стара Загора922632819649584588595553559
ПД Враца (Бойчиновци)62452729242030148
Данните са към 01.01. на съответната година.

Осъдени лица в затворите и поправителните домове на Република България (2015 – 2023 г.) (по места за лишаване от свобода)

Затвор/ПД2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.2023 г.
Белене468479496417376376335350357
Бобов дол434443431407391361351340301
Бургас741687628724685690647662595
Варна541505492501469426450391414
Враца551478502464406375398381374
Ловеч734651679657638599538525477
Пазарджик383545434344293281294291282
Плевен393391393368357287284278270
Пловдив535537495478524575533473390
Сливен238225215205193201167186177
София1268116112111165115610951014927855
Стара Загора863580758601540546546515509
ПД Враца (Бойчиновци)5237241814131795
Данните са към 01.01. на съответната година.

Обвиняеми лица в затворите и поправителните домове на Република България (2015 – 2023 г.) (по места за лишаване от свобода)

Затвор/ПД2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.2023 г.
Белене81056316532
Бобов дол6454634420
Бургас181022193117413957
Варна91010151717191215
Враца10126111012543
Ловеч18861814106612
Пазарджик81610753333
Плевен81545227614
Пловдив222320131419301228
Сливен923542352
София517654464446271755
Стара Загора221618169510921
ПД Враца (Бойчиновци)100430230
Данните са към 01.01. на съответната година.

Подсъдими лица в затворите и поправителните домове на Република България (2015 – 2023 г.) (по места за лишаване от свобода)

Затвор/ПД2015 г.2016 г.2017 г.2018 г.2019 г.2020 г.2021 г.2022 г.2023 г.
Белене252023182722292412
Бобов дол21303028273435294
Бургас312032351735432019
Варна544932313436474537
Враца1912161511919194
Ловеч261915172023301619
Пазарджик182116231923231714
Плевен18291330201891820
Пловдив616880888074706239
Сливен12191081613221925
София14817011013913313013812250
Стара Загора373643323537392929
ПД Враца (Бойчиновци)9837771123
Данните са към 01.01. на съответната година.

Източник: Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“, Министерство на правосъдието.